fbpx

Wymogi umowy zawartej na odległość

mar 3, 2017Biznes online, Pierwsze kroki w biznesie

Niedawno pisałam o umowach zawartych poza siedzibą przedsiębiorcy.

Wpis znajdziesz TUTAJ.

Pisałam wówczas, że czymś innym jest umowa zawarta na odległość.

Dla przypomnienia.

Zawieranie umów na odległość charakteryzuje się:

 • umowa taka zawarta jest z konsumentem czyli osobą fizyczną
 • taka osoba zawiera umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową
 • po drugiej stronie znajduje się przedsiębiorca
 • umowa zawierana bez jednoczesnej obecności stron

Przykładem takiej umowy jest sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż przez Internet, przez telefon.

To przejdźmy teraz do obowiązków, jakie związane są z umową zawieraną na odległość.

Obowiązek informacyjny

 

Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem na odległość zobowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową – poinformować go w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o:

 • dane identyfikujące przedsiębiorcę
 • podstawowe cechy towaru lub usługi
 • łączna cena lub wynagrodzenie wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
 • sposoby płatności, dostawy lub spełnienia świadczenia
 • stosowana procedura reklamacyjna
 • w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
 • termin, w którym oferta lub cena pozostają wiążące

Prawo odstąpienia od umowy

 

W przypadku sprzedaży na odległość konsument nie jest w stanie zobaczyć towarów przed zawarciem umowy.

To tak, jakby kupował  przysłowiowego kota w worku.

Po dotarciu przesyłki może się okazać, że rozmiar jest nieodpowiedni, kolor różni się od tego, co było na ekranie monitora itp.

Dlatego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

Z tych samych powodów konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.

Przykładem tego jest zmierzenie ubrania, butów lub rozpakowanie urządzenia, które zakupił.

Jednak nie w każdej sytuacji konsument będzie mógł odstąpić od umowy.

 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 

Przepisy przewidują sytuacje, kiedy prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało konsumentowi.

Dotyczy to:

 • zakupu towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
 • zakupu towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem)
 • zakupu zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane)
 • zakupu zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • zakupu usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

Co ważne, przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o braku prawa do odstąpienia zanim zawrą umowę.

Przykładając to na życie.

Jeżeli sprzedajesz ebooki i nie chcesz dopuścić do sytuacji, że po zakupie konsument odstąpi od umowy musisz go poinformować w regulaminie, i dobrze jeszcze w procesie zakupowym (np. informacja na stronie produktu), że zakup wiąże się z obowiązkiem zapłaty i z tym momentem zostaje wysłany do konsumenta ebook, a prawo do odstąpienia produktu cyfrowego  nie przysługuje.

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.