fbpx

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej

Uważnie przeczytaj zanim skorzystasz z naszej strony internetowej.

I.Wprowadzenie

Witamy na stronie www.blizejprawa.com  (dalej: witryna”). Kilka następnych akapitów będzie super legalnych i nudno brzmiących. Ale są naprawdę ważne. I sprawimy, że będą tak bezbolesne, jak to tylko możliwe. Następnie możemy przejść do przyjemnej części rozwoju Twojej firmy!

Witryna jest własnością Małgorzaty Moczulskiej prowadzącej działalność pod firmą Kancelaria Prawna Bliżej Prawa Małgorzata Moczulska z siedzibą w Chorzowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6262692574, REGON 368080590 (dalej: Kancelaria).

Warunki wraz z Polityką prywatności mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Witrynę, subskrybentów, klientów i wszystkich innych użytkowników (dalej: „użytkownik”).

 

II.Zgodna na Warunki obowiązujące na stronie internetowej

Uzyskując dostęp do witryny, kanałów mediów społecznościowych i wszelkich innych materiałów udostępnionych użytkownikowi, w tym między innymi materiałach na blogu, kursów, modułach, samouczkach, przewodnikach, listach kontrolnych, ebookach, slajdach, szablonów i innych dokumentów (dalej: „usługi online”) niezależnie od tego czy są bezpłatne czy odpłatne – akceptujesz nasze Warunki.

Korzystając z witryny, uzyskując dostęp do usług online lub je kupując, gwarantujesz, że:

  • masz ukończone 18 lat i masz zdolność prawną do zawarcia prawnie wiążącej umowy;
  • przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejsze Warunki;
  • będziesz przestrzegać niniejszych Warunków.

Pozostawanie na tej stronie i dalsze korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją wszelkich modyfikacji lub poprawek niniejszych Warunków.

 

III. Wyłączenie odpowiedzialności

Cała zawartość, w tym usługi online udostępnione użytkownikowi na stronie www.blizejprawa.com zawiera ogólne informacje o naszych usługach online i nie uwzględnia zindywidualizowanych potrzeb, celów ani okoliczności konkretnej sytuacji, w której znajduje się użytkownik.

Informacje zawarte witrynie, szczególnie na blogu i nasze usługi online nie zastępują profesjonalnej porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji użytkownika. Korzystanie z witryny, pobranie darmowego materiału lub zakup któregokolwiek z naszych szablonów nie tworzy relacji prawnika z klientem, nawet w okolicznościach, w których jakakolwiek treść w tej witrynie została stworzona przez prawnika.

Informacje podawane na naszej witrynie lub usługi online służą wyłącznie do celów edukacyjnych. W żadnym wypadku treści nie mogą być traktowane jako porady biznesowe, finansowe lub prawne.

Wszelkie informacje, artykuły, przewodniki lub wszelkie inne informacje udostępnione na naszej witrynie, za pośrednictwem newslettera, biuletynu, czy kanałów w mediach społecznościowych mają wyłącznie charakter ogólny i nie uwzględniają Twoich konkretnych potrzeb ani okoliczności i nie powinny być traktowane jako takie.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie gwarantujemy żadnych korzyści finansowych, przyszłych dochodów, wielkości sprzedaży lub potencjalnej rentowności lub jakiejkolwiek straty, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z witryny lub naszych usług online.

 

IV.Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich własności intelektualnych na stronie (na przykład praw autorskich do tekstów i projektów graficznych) oraz wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie. Są one chronione prawem autorskim.

Treści udostępniane za pośrednictwem witryny są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie wolno ich udostępniać. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Kancelaria nie udziela Ci ograniczonej licencji, która jest niewyłączna, nieprzenoszalna i niepodlegająca sublicencjonowaniu, na dostęp, przeglądanie i korzystanie z witryny wyłącznie do celów osobistych.

Żadne treści Kancelarii nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, rozpowszechniane, wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych ani pobierane w jakikolwiek sposób, chyba że Kancelaria wyrazi na to pisemną zgodę.

Modyfikacja treści lub jej wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Kancelarii i może podlegać odszkodowaniu oraz karom pieniężnym.

Witryna wykorzystuje zdjęcia pochodzące z banków zdjęć: https://unsplash.com/ https://kaboompics.com/ oraz https://www.pexels.com/pl-pl/

 

V.Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna oraz kanały w mediach społecznościowych mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, w żaden sposób nie popieramy, nie kontrolujmy, nie zatwierdzamy treści na tych witrynach ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

 

VI.Zgoda wyrażona za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że będziesz związany potwierdzeniem, akceptacją lub umową przesyłaną za pośrednictwem tej Witryny, w tym między innymi wszelką zgodą, którą wyrażasz na otrzymywanie od nas wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektroniczne.

Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że kiedy klikniesz lub zaznaczysz checkbox „Zgadzam się”, „Wyrażam zgodę” lub inne podobne sformułowanie kliknięte lub zaznaczone  za pośrednictwem telefonu komórkowego, tabletu, komputera stacjonarnego, laptopa lub jakikolwiek innego urządzenia komputerowego umożliwiającego klikanie lub zaznaczanie, Twoja zgoda będzie prawnie wiążąca i wykonalna oraz będzie uważana za skutecznie złożoną.

 

VII. Polityka prywatności

Niniejsze Warunki obejmują również naszą Politykę prywatności, do której można uzyskać dostęp tutaj.

 

VIII. Zmiany niniejszych Warunków

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, bez powiadamiania użytkownika.

Zmiany te zaczną obowiązywać od daty opublikowania poprawionej wersji w witrynie. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed użyciem i okresowo w trakcie korzystania z usług online Kancelarii.

Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się nie akceptować niniejszych Warunków, wówczas zaprzestań korzystania z witryny.

 

IX.Kontakt do nas

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: info@blizejprawa.com

 

Aktualizacja: 1.1.2021