fbpx

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej https://www.blizejprawa.com/

Zanim skorzystasz ze strony internetowej proszę przeczytaj poniższe zasady.

I.Wprowadzenie

 

1. Witaj na stronie www.blizejprawa.com  (dalej: witryna”). Kilka następnych akapitów będzie super legalnych i nudno brzmiących. Ale są naprawdę ważne.

Z nich dowiesz się jak możesz korzystać ze strony nie naruszając moich praw.

2. Witryna jest własnością Małgorzaty Moczulskiej prowadzącej działalność pod firmą Kancelaria Prawna Bliżej Prawa Radca prawny Małgorzata Moczulska z siedzibą w Chorzowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6262692574, REGON 368080590 (dalej: Kancelaria).

Kontakt ze mną: info@blizejprawa.com

3.Warunki wraz z Polityką prywatności mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Witrynę, subskrybentów, klientów i wszystkich innych użytkowników (dalej: „użytkownik”).

 

II.Zgodna na Warunki obowiązujące na stronie internetowej

 

1. Uzyskując dostęp do Witryny, mediów społecznościowych za pośrednictwem Witryny, jak i wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi, w tym między innymi materiałach na blogu, nagrań video, przewodnikach, gratisach, e-bookach, szablonów i innych dokumentów (dalej: „Treści cyfrowe”) niezależnie od tego czy są bezpłatne czy odpłatne – zobowiązujesz się do korzystania z tych Treści cyfrowych w sposób nienaruszający moje prawa autorskie.

2. Korzystając z witryny, uzyskując dostęp do usług online lub je kupując, gwarantujesz, że:

  • masz ukończone 18 lat i masz zdolność prawną do zawarcia prawnie wiążącej Umowy;
  • przeczytałaś i zaakceptowałaś niniejsze Warunki;
  • będziesz przestrzegać niniejszych Warunków.

 

III. Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Cała zawartość, w tym treści i usługi online udostępnione Użytkownikowi na stronie https://www.blizejprawa.com/ zawierają ogólne informacje o usługach online i nie uwzględniają zindywidualizowanych potrzeb, celów, ani okoliczności konkretnej sytuacji, w której znajduje się Użytkownik.

2. Informacje zawarte Witrynie, szczególnie na blogu i usługi online nie zastępują profesjonalnej porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji użytkownika.

Korzystanie z Witryny, pobranie darmowego materiału nie tworzy relacji prawnika z klientem, nawet w okolicznościach, w których jakakolwiek treść w tej witrynie została stworzona przez prawnika.

3. Informacje podawane w Witrynie lub usługi online służą wyłącznie do celów edukacyjnych. W żadnym wypadku treści nie mogą być traktowane jako porada biznesowa, finansowa lub prawna.

4. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie gwarantuję żadnych korzyści finansowych, przyszłych dochodów, wielkości sprzedaży lub potencjalnej rentowności lub jakiejkolwiek straty, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z witryny lub usług online.

 

IV.Prawa własności intelektualnej

 

1. Jestem właścicielem i licencjodawcą wszelkich praw do tekstów i projektów graficznych oraz wszelkich materiałów zamieszczonych w Witrynie. Są one chronione prawem autorskim.

2. Treści udostępniane za pośrednictwem witryny są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie wolno ich udostępniać.

3. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Kancelaria udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji, która jest niewyłączna, nieprzenoszalna i niepodlegająca sublicencjonowaniu, na takich polach, jak dostęp, przeglądanie i korzystanie z witryny wyłącznie do celów osobistych.

4. Żadne treści Kancelarii nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, rozpowszechniane, wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych ani pobierane w jakikolwiek sposób, chyba że Kancelaria wyrazi na to pisemną zgodę.

6. Modyfikacja treści lub jej wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Kancelarii i może podlegać odszkodowaniu oraz karom pieniężnym.

7. Witryna wykorzystuje zdjęcia pochodzące z banków zdjęć tj. https://unsplash.com/ https://kaboompics.com/ https://www.pexels.com/pl-pl/ oraz https://styledstockhouse.com/

 

V. Linki do innych stron internetowych

 

1. Witryna oraz kanały w mediach społecznościowych mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

O ile wyraźnie nie wskażę inaczej, w żaden sposób nie popieram, nie kontroluję, nie zatwierdzam treści na tych witrynach ani nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

 

VI. Polityka prywatności

 

Niniejsze Warunki obejmują również Politykę prywatności, z której treścią możesz zapoznać się klikając tutaj.

 

VII. Zmiany niniejszych Warunków

 

1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, bez powiadamiania Użytkownika.

2. Zmiany te zaczną obowiązywać od daty opublikowania poprawionej wersji w witrynie. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z nimi przed użyciem i okresowo w trakcie korzystania z usług online Kancelarii.

3. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się nie akceptować niniejszych Warunków, wówczas zaprzestań korzystania z Witryny.

 

Aktualizacja: 12.11.2022 r. (wersja 3)