WSPARCIE, KTÓRE MOGĘ DAĆ CI DZISIAJ

Jeśli czujesz się niepewnie w kwestiach prawnych, nie wiesz jak napisać pismo, apelację, umowę, która zabezpieczy Twoje interesy. Jeśli śledzenie przepisów jest dla Ciebie stratą czasu, którą mógłbyś wykorzystać na rozwój firmy – to nasza oferta jest dla Ciebie!

E-commerce

 • regulamin sklepu
 • sporządzanie i weryfikacja wzorów umów, oświadczeń
 • polityka bezpieczeństwa
 • audyt prawny sklepu
 • odstąpienie od umowy zawartej przez Internet
 • newsletter zgodny z prawem

Ochrona danych osobowych

 • opracowywanie dokumentacji firmy w zakresie ochrony danych
 • przygotowywanie firmy na RODO
 • rejestracja zbioru danych w GIODO
 • powoływanie ABI (od maja 2018 – IOD)
 • ochrona danych osobowych pracowników

Zakaz konkurencji / tajemnica przedsiębiorstwa

 • wdrażanie polityki ochrony informacji poufnych
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo w przypadku podejrzenia praktyk nieuczciwej konkurencji

Prawo umów

 • Sporządzanie i weryfikacja umów
 • dochodzenie zobowiązań z umów
 • negocjacje
 • mediacje cywilne i gospodarcze

Prawo spółek

 • analiza dogodnej formy prawnej
 • rejestracja spółki
 • sporządzanie bieżącej dokumentacji firmy
 • stałe wsparcie prawne działalności firmy
 • sprawozdania i inne dokumenty do KRS

Prawo pracy

 • przyjmowanie do pracy
 • warunki pracy, BHP
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • rozwiązywanie umów
 • roszczenia pracowników i pracodawców związane ze stosunkiem pracy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Postępowanie administracyjne

 • stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
 • przygotowywanie dokumentacji na sesje rady miejskiej
 • zaskarżanie decyzji, postanowień organów
 • reprezentacja przed WSA, NSA, urzędami, innymi organami

Środki unijne (poza woj.śląskim)

 • monitorowanie procesu oceny projektu (protest, skarga)
 • asystowanie w procesie negocjacji z instytucją zarządzającą i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • opinie prawne dotyczące realizacji projektu, zmian w okresie trwałości
 • procedura zwrotu środków (odwołanie, wniosek o ponowne rozparzenie sprawy, skarga)
 • reprezentacja przed WSA, NSA, instytucjami, organami kontroli

 

PORADY ONLINE

Wysyłasz do nas pytanie prawne i krótko przedstawiasz stan faktyczny sprawy, a my odpowiedź na Twoje pytanie przesyłamy mailowo, w  której jasno i zrozumiale omawiamy nurtujący Cię problem.

 

 

 

OBSŁUGA FIRM

Potrzebujesz stałej obsługi prawnej, która da Ci poczucie bezpieczeństwa. Składanie zleceń na usługę prawną, jak i ich realizacja może odbywać się telefonicznie, mailowo oraz w siedzibie Klienta.

 

 

 

PORADY NA MIEJSCU

Chcesz się spotkać z nami osobiście  i uzyskać porady prawnej. Doradztwo prawne możliwe po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu na terenie Chorzowa.

 

 

CENNIK

Cennik indywidualnej usługi

Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w siedzibie Kancelarii to taką usługę wyceniamy na kwotę 123,00 zł (z VAT). W przypadku porad online koszt takiej usługi (analiza i przygotowanie opinii prawnej) wynosi 184,50 (z VAT).

Jest także możliwość zlecenia nam napisanie pisma, odwołania, apelacji, czy prowadzenie spraw sądowych.

Abonamenty dla osób fizycznych

Obejmują świadczenie usług prawnych w sprawach, z którymi najczęściej możesz się spotkać w swoim życiu, tj. meldunek, kupno mieszkania, kupno samochodu, rejestracja samochodu, kolizja, odrzucenie spadku, czy kwestie rodzinne.

Proponujemy dogodne finansowo trzy rodzaje abonamentu.

Abonamenty dla firm

Obejmują usługi prawne związane z prowadzoną działalnością, m.in. analiza i sporządzanie umów, dochodzenie niezapłaconych należności, wypowiedzenie umowy o pracę, czy sporządzanie opinii prawnych w bieżących sprawach firmy.

W zależności od potrzeb Klienta oraz możliwości finansowych proponujemy trzy rodzaje abonamentu.