fbpx

Poznaj różnice między odstąpieniem od umowy o treści cyfrowe lub usługi cyfrowe

lip 3, 2023Biznes online

Artykuł jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia unijnych dyrektyw  tj. dyrektywy cyfrowej, towarowej i OMNIBUS.

Przeczytaj również:

+ Zmiany prawne dla wszystkich sprzedawców ONLINE

+ Prezentowanie opinii według nowych przepisów w 2022 roku

+ Poznaj zmiany w e-commerce od 2023 r. (a nie 2022 jak początkowo miało być!)

 

***

 

Jedną z podstawowych zmian jakie zostały wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta jest wprowadzenie definicji usługi cyfrowej.

Tym samym dokonano rozróżniania treści cyfrowych od usług cyfrowych.

Co ma istotne znaczenie dla dokonywanej przez ciebie sprzedaży jak również uprawnień konsumentów do odstąpienia od umowy.

Koniecznie przeczytaj do końca, aby poznać 4 przesłanki, których łączne spełnienie skutecznie wyłączy prawo odstąpienia od umowy zakupionego u Ciebie e-booka, czy kursu online.

Zacznę od przytoczenia definicji, które znajdziemy w znowelizowanej ustawie o prawach konsumenta.

 

Treści a usługi cyfrowe – czym się różnią

 

Otóż usługa cyfrowa jest usługą pozwalającą konsumentowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 

Przykładem usług cyfrowych są

 • usługi wymiany treści wideo i audio
 • inne usługi przechowywania plików online,
 • edycja tekstów
 • gry oferowane w chmurze
 • usługi przechowywania danych w chmurze,
 • usługa poczty elektronicznej,
 • media społecznościowe
 • aplikacje działające w oparciu o chmurę

Natomiast treści cyfrowe to  dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. plik muzyczny, plik wideo, czy e-book, newsletter. Treści cyfrowe, które podlegają przepisom dyrektywy (UE) 2019/770, obejmują pojedynczą dostawę, szereg odrębnych dostaw lub dostawę w sposób ciągły przez okres czasu.

 

A co z kursami online? Jeśli takowe tworzysz i sprzedajesz na pewno się zastanawiasz, do której z tych kategorii treści czy usług cyfrowych, się zaliczają.

Odpowiem na to pytanie, pod koniec, a teraz daj mi jeszcze chwilę. 🙂

 

Rozróżnienie między treścią cyfrową a usługą cyfrową jest istotne w kontekście prawa do odstąpienia od umowy.

 

Jak wygląda odstąpienie od umowy

 

Gdy mamy do czynienia z usługami cyfrowymi, ciągłe zaangażowanie dostawcy usług uzasadnia zastosowanie przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, które skutecznie umożliwiają konsumentowi przetestowanie usługi i podjęcie decyzji w ciągu 14-dniowego okresu od zawarcia umowy, czy chce nadal z niej korzystać.

Czyli usługi cyfrowe traktujemy analogicznie, jak w przypadku innych usług – istnieje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Natomiast w przypadku treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o ile zostały spełnione przesłanki określone w art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (wyłączenie prawa do odstąpienia).

Wiele umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, charakteryzuje pojedyncza dostawa konsumentowi określonego fragmentu treści cyfrowych, takich jak na przykład sprzedaż e-booka.

Osoba wybiera płaci i dostaje na maila link do pobrania.

 

Aby wyłączyć prawo odstąpienia od umowy treści cyfrowych muszą zaistnieć 4 przesłanki łącznie:

Po pierwsze musisz odebrać od klienta zgodę na rozpoczęcie świadczenia, wykonania umowy,

Po drugie musisz poinformować klienta, że po spełnieniu świadczenia nastąpi utrata prawa odstąpienia od umowy,

Po trzecie klient musi przyjąć do wiadomości, że traci prawo odstąpienia,

I po czwarte musisz przekazać klientowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość zawierającego informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Dopiero łączne spełnienie tych 4 przesłanek sprawia, że konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zakupionego u ciebie e-booka, szablonów, czy checklist.

 

Czy kursy online to treści czy usługi cyfrowe?

 

No i teraz wracam jeszcze do tematu kursów online.

Nawet unijny ustawodawca w motywie 30 dyrektywy cyfrowej pisze, że dokonanie rozróżnienia między niektórymi rodzajami treści cyfrowych i usług cyfrowych może być trudne, ponieważ i jedne, i drugie mogą wiązać się z dostawą w sposób ciągły przez przedsiębiorcę przez cały czas trwania umowy.

Widzę to tak, że sprzedając kurs online udostępniasz klientowi całość treści cyfrowej za pośrednictwem platformy kursowej przez określony w umowie okres czasu, np. 6 miesięcy. lub rok, wówczas uważam że możemy potraktować kurs online jako treść cyfrową.

Natomiast jeżeli będziesz miała wątpliwości co do tego, czy umowa jest umową o świadczenie usług, czy umową o dostarczanie treści cyfrowych, to motyw 31 dyrektywy cyfrowej mówi, że należy stosować przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy w przypadku usług.

 

Na koniec chcę abyś dzięki temu artykułowi umiała rozróżnić:

 • treści cyfrowe od usług cyfrowych oraz
 • jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby wyłączyć prawo odstąpienia od umowy o treści cyfrowe.

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.