fbpx

Poznaj zmiany w e-commerce od 2023 r. (a nie 2022 jak początkowo miało być!)

gru 31, 2021Biznes online

Artykuł jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia unijnych dyrektyw  tj. dyrektywy cyfrowej, towarowej i OMNIBUS.

Przeczytaj również:

+ Prezentowanie opinii według nowych przepisów w 2022 roku

+ Zmiany prawne dla wszystkich sprzedawców ONLINE

***

Aktualizacja: 09.11.2022 r.

Projekt ustawy zmieniający ustawę o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2425) wprowadzający dyrektywę cyfrową i towarową – został podpisany przez Prezydenta. Zmiany wchodzą w życie 1.1.2023. Czekamy jeszcze na przyjęcie dyrektywy Omnibus.

***

Aktualizacja: 20.07.2022 r.

Projekt ustawy jest na etapie prac sejmowych (6 lipca skierowano do I czytania).

***

Aktualizacja: 11.05.2022 r.

Na dwa tygodnie przed wejściem przepisów, ostateczny ich kształt nadal nie jest znany. Proces legislacyjny możesz śledzić tutaj.

***

Przygotuj swój sklep internetowy na zmiany w ochronie praw konsumenta.

A wszystko w związku z wdrożeniem 3 dyrektyw:

  • dyrektywy unijnej
  • dyrektywy towarowej
  • dyrektywy Omnibus

które mają wyeliminować nieprawidłowości w sprzedaży online.

Nowe rozwiązania mają w znacznym stopniu wpłynąć na relacje gospodarcze między przedsiębiorcami a konsumentami oraz bardziej odpowiadać na dzisiejsze problemy, chociażby z rozwojem handlu elektronicznego.

Odnosząc się do nowych regulacji w e-commerce to nie znamy jeszcze ich ostatecznego kształtu ze względu na to, że polska ustawa implementująca unijną dyrektywę nadal nie została uchwalona.

Jednak w oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny z dnia 1 września 2021 r. poniżej omawiam najważniejsze z proponowanych zmian.

 

1.Zmiany dotyczące rękojmi.

 

Pierwsza zmiana to przeniesienie postanowień dot. rękojmi dla konsumenta oraz przedsiębiorcy uprzywilejowanego do ustawy o prawach konsumenta.

Do tej pory rękojmia była uregulowana kompleksowo w Kodeksie cywilnym – teraz to się zmieni.

Przepisy w zakresie rękojmi dot. konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów – zostaną zmienione i przeniesione do ustawy o prawach konsumenta.

Dlatego zwróć uwagę na to, aby postanowienia regulaminu w Twoim sklepie dotyczące rękojmi uwzględniały odesłanie do właściwych przepisów prawa.

 

2.Kolejna zmiana dotycząca rękojmi.

 

Kolejne zmiany związane są z procedurą zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi . Dotychczas konsument mógł żądać:

  • wymiany oraz
  • naprawy towaru,

a także złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny albo
  • odstąpieniu od umowy.

Po zmianach, w przypadku dwóch ostatnich możliwości (obniżenie ceny i odstąpienie) konsument będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy:

1.Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany towaru, odmówi doprowadzenia jego do zgodności z umową lub z jego oświadczenia wyraźnie będzie wynikać, że nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla konsumenta

2.Brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową lub

3.Brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.

 

Co ważne, nowelizacja wprowadza domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna.

Tym samym to Ty jako sprzedawca będziesz musiała udowodnić, że wada nie jest istotna i Konsument nie może skorzystać z takiej opcji reklamacyjnej.

 

3.Zmiany dotyczące dostarczenia rzeczy wadliwej

 

W tej kwestii zmiana jest znacząca.

Dotychczas konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi był zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Koszt wymiany lub naprawy ponosił sprzedawca.

Natomiast nowe regulacje idą krok dalej przy wymianie i naprawie towaru.

Zgodnie z projektem art. 43d ust. 5 ustawy o prawach konsumenta: „Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.”

Tym samym sprzedawca internetowy nie tylko ponosi koszt odesłania towaru, ale będzie go musiał również od kupującego odebrać.

Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy regulacja będzie wyglądała następująco: „W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.” (art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta).

 

4.Koniec z fałszywymi opiniami

 

Zmiany w prawie e-commerce, które nas czekają dotyczą między innymi opinii i referencji, które lądują na stronach internetowych.

Dyrektywa Omnibus oprócz tego, że ma m.in. zapobiegać nieuczciwemu zawyżaniu cen przed promocją, powinna też zapobiegać publikowaniu fałszywych opinii na temat produktów.

Przedsiębiorca będzie mieć obowiązek zapewniania, aby opinie konsumentów o sprzedającym lub jego produkcie pochodziły od osób, które rzeczywiście ten produkt nabyły albo z niego korzystały.

Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mógł się nimi posługiwać bądź będzie mu groziła odpowiedzialność za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

 

5.”Sprzedaż” za dane osobowe

 

Dyrektywa unijna, która została wprowadzona do naszego systemu prawnego reguluje zasady „płatności” danymi osobowymi za dostęp do Twojego darmowego materiału, zwanego lead magnet.

 Polega to na tym, że Ty dajesz Ci coś za darmo. A osoba zapisująca się „płacisz” danymi osobowymi.

Czyli w praktyce wpisujesz w formularz zapisu na newsletter swoje imię i adres mailowy.

W takiej sytuacji musisz mieć regulamin lead magnet (jeśli oferujesz coś darmowego za zapis).

Lekceważąc ten obowiązek narażasz się na niepotrzebne ryzyko i kary. A po co ryzykować?!

Jak zatem spełnić ten obowiązek prawny?

Skoro już MUSISZ mieć ten regulamin, to podpowiem Ci sposób.

Przygotowałam dla Ciebie krótki, ale konkretny i na wysokim poziomie merytorycznym materiał, który szybko i sprawnie uzupełnisz bez konieczności poświęcania na to mnóstwa czasu.

Komentarze zawarte w dokumencie poprowadzą Cię za rękę krok po kroku przez cały proces.

 

***

Uwaga 1. Wszystkie zmiany będą dotyczyć nie tylko konsumentów, ale również przedsiębiorcy uprzywilejowanego, czyli przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 Uwaga 2. Zmiany musisz uwzględnić w regulaminie sprzedaży swojego sklepu internetowego.

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.