fbpx

Prezentowanie opinii według nowych przepisów w 2022 roku

paź 21, 2022Biznes online

Artykuł jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia unijnych dyrektyw  tj. dyrektywy cyfrowej, towarowej i OMNIBUS.

Przeczytaj również:

+ Poznaj zmiany w e-commerce od 2023 r. (a nie 2022 jak początkowo miało być!)

 

***

Może już słyszałaś o dyrektywie Omnibus i zmianach, które ona oraz pozostałe dwie dyrektywy: towarowa i cyfrowa, wnoszą w krajowy  system prawny.

Jedną właśnie z takich zmian jest sposób prezentowania opinii na stronach sprzedażowych.

Zmiana o której mowa nakłada na sprzedawców obowiązku umieszczania przy opinii, tam gdzie je prezentujemy konsumentowi, informacji, czy zapewniamy system sprawdzania tych opinii.

Czy rzeczywiście opinii pochodzą od konsumentów, którzy kupili dany produkt lub go używali.

W małych biznesach, które korzystają z WooCommerce opinia publikowana przez klienta jest zatwierdzana przez administratora i pojawia się określenie „zweryfikowana”.

Natomiast zdaję sobie sprawę, że na różnych stronach sklepów online czy w portalach publikowanie opinii może być poza kontrolą.

Teraz to ma się zmienić.

Istota zmiany dotyczy publikowania informacji, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy:
• używali danego produktu
• nabyli go

 

Dobrze to wpisać w regulaminie. Jeśli nie zapewniasz to musi to być wyraźnie pokazane.

Jeżeli weryfikujesz i dbasz o prawdziwość tych opinii to wtedy musimy poinformować w jaki sposób zapewniamy weryfikację.

 

PAMIĘTAJ! Przepisy nie nakładają obowiązku weryfikowania TYLKO poinformowania, czy opinie są weryfikowane.

 

Opinie a nieuczciwe praktyki rynkowe

 

Zwróć uwagę, że nieuczciwą praktyką stanie się:

  • twierdzenie przez przedsiębiorcę, że weryfikuje opinie w sytuacji, gdy nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie pochodzą od
    konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli;
  • zamieszczanie lub zlecenia zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji w celu promowania
    produktów.

 

Co podlega weryfikacji?

 

Nowe przepisy nie nakładają obowiązku do weryfikowania treści opinii.

My jako sprzedawcy nie oceniamy, czy jest dobra czy zła opinia.

Czy nam się podoba, czy wręcz przeciwnie.

Weryfikacji podlega fakt, czy konsument nabył produkt lub używał go.

 

Jak dokonać weryfikacji?

 

I na koniec najważniejsze.

Jak już się zdecydujesz na weryfikację, to musisz podjąć „uzasadnione i proporcjonalne” kroki w tym celu.

Te uzasadnione kroki to na przykład obowiązek logowania się na konto klienta i odblokowuje się możliwość opiniowania tylko tych produktów, które osoba kupiła.

Inną możliwością jest wysyłka linku do osoby, która kupiła o zaopiniowanie produktu.

Jeszcze inna opcja to wymóg podania swoich danych, po których sprzedawca jest w stanie zweryfikować, że dana osoba jest klientem.

Myślę, że wszystko wyjdzie „w praniu” i w zależności, jak duży masz sklep i jak dużo zakupów masz w miesiącu taki sposób weryfikacji powinnaś wybrać.

 

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.