fbpx

Czym jest umowa barterowa

paź 16, 2015Biznes online

Słyszałeś o umowie barterowej, ale nie wiesz co to jest i jak się za to zabrać? Jesteś początkującym blogerem i chcesz rozpocząć współprace barterową? Jeśli tak, to ten wpis jest dla ciebie.

Poniżej omawiam czym jest barter, jakie są jego cechy charakterystyczne. Na końcu znajdziesz elementy umowy barterowej tak, abyś mógł samodzielnie ją sporządzić.

Miłej lektury!

Co to jest umowa barterowa

 

Jest to współpraca, której cechą charakterystyczną jest transakcja bezgotówkowa.

Jest to umowa wzajemna, odpłatna i ekwiwalentna, co znaczy że usługa każdej ze stron stanowi równoważnik (ekwiwalent) tego, co sama otrzymuje. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług w ten sposób, aby bilans tej transakcji był zerowy.

Barter wykazuje najwięcej podobieństw do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna. Rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności – wyrok SN z 23.09.2004r. I CK 210/04 SN

 

Jeśli zatem nie otrzymasz pieniędzy, to co w zamian?

 

Barter polega na wzajemnej wymianie towarów lub usług o możliwie jednakowej wartości.

Na przykład ty dostarczasz kawę, a druga strona robi dla ciebie stronę internetową, albo firma dostarcza ci ubranka dla dzieci, a ty prowadząc blog robisz sesję fotograficzną z tymi ubrankami.

Albo dostajesz produkty do testowania (np. krem do twarzy, farby do malowania ścian) a następnie przygotowujesz artykuł na blog wraz ze zdjęciami produktu.

Barter może także polegać na wymianie usług edukacyjnych w zakresie szkoleń w zamian za bilety wstępu na koncert.

Zasada jest że każda ze stron coś daje usługę, produkt o określonej wartości i coś dostaje w zamian.

Jak rozliczyć umowę barterową

 

Do umowy barterowej stosuje się przepisy o sprzedaży.

Konsekwencją tego jest rozliczenie z urzędem skarbowym przychodu z takiej umowy w sytuacji gdy realnie nie otrzymaliśmy pieniędzy, a usługę lub produkt.

Dlatego w umowie należy określić wartość świadczonej usługi lub towaru.

Stąd istotne jest, aby wycena ich nie budziła zastrzeżeń urzędu skarbowego poprzez zaniżanie cen w stosunku do cen rynkowych.

Niezależnie od faktu, że barter jest transakcją bezgotówkową, należy uwzględnić go w Księdze przychodów i rozchodów.

W sytuacji, gdy obie strony są płatnikami VAT wystawiane są faktury.

W praktyce należy podać wartość (kwotę) towaru / usługi oraz powołać umowę barterowa (numer tej umowy i dzień zawarcia).

Warto w tym miejscu przytoczyć interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 kwietnia 2013 roku o sygn. IPTPP2/443-79/13-4/KW:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko świadczenie usług za wynagrodzeniem określonym w pieniądzu. Przepisy podatkowe nie zawierają bowiem jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty, a zatem wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę i odwrotnie, a także zamiana usługi na usługę mamy do czynienia z transakcjami barterowymi.

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.