fbpx

Różne ceny za ten sam produkt, która cena jest wiążąca dla klienta?

sty 15, 2014Biznes online

W sytuacji, gdy klient chce zakupić dany produkt, a jego cena oznaczona  na półce różni, od ceny wskazanej przez czytnik przy kasie, klient ma wówczas prawo żądać sprzedaży artykułu po cenie, która umieszczona została na półce przy towarze.

 

Towar za wskazaną cenę

 

Przyjmuje się, że przez fakt wrzucenia interesującego nas produktu do koszyka, godzimy się na przyjęcie proponowanej ceny i mamy uzasadnione prawo oczekiwać, że sprzedawca wywiąże się ze swojego obowiązku, a przy kasie zapłacimy dokładnie taką kwotę, jaka została wskazana na półce przy towarze.

Zawarcie umowy na podstawie oferty sprzedaży w przedstawionej sytuacji będzie miało miejsce przy kasie, gdy przekażemy naszą wolę przyjęcia oferty. Zapłata ceny będzie jedynie wykonaniem zawartej umowy.

 

A co w sytuacji rozbieżności cen

 

Warto pamiętać, że w przypadku rozbieżności cen, obowiązująca będzie cena widniejąca na półce sklepowej i nie ma tutaj znaczenia tłumaczenie kasjera, iż jest ona niekatulana. Ponadto mamy prawo żądać sprzedaży towaru po cenie, która oznaczona została w ofercie, ponieważ przysługuje nam roszczenie o wykonanie zawartej umowy.

W przypadku, gdy kasjer odmawia sprzedaży produktu możemy zgłosić się do mediatora z inspekcji handlowej, lokalnego rzecznika praw konsumentów lub skierować sprawę do sądu cywilnego. Jednak, by móc udowodnić rozbieżność pomiędzy cenami, dobrze posiadać dowody w postaci zdjęć ceny znajdującej się na półce sklepowej z produktem.

 

Wychodzimy z niczym

 

Niestety niekiedy zdarza się, że pomimo znajomości przysługujących nam praw, rezygnujemy z zakupu. Sprzedawca upiera się, że kasa taką kwotę nabija i nie może inaczej sprzedać. Zamiast szarpać się i wykłócać z kasjerką, wychodzimy.

Tylko czasami pozostajemy z takim poczuciem, że ktoś chciał nas naciągnąć, i nie mam tutaj na myśli kasjerki.

Gdyby ktoś chciał poczytać, to w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie następujące przepisy Kodeksu cywilnego:

Art. 66 § 1 K.c. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Art. 543 K.c. Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.