fbpx

Komu przysługuje Mały ZUS oraz tzw. Mały ZUS plus

kwi 6, 2020Pierwsze kroki w biznesie

Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, albo już prowadzących, które korzystają z ulgi na start (o tym rodzaju ulgi pisałam tutaj) przysługuje kolejne wsparcie.

Jest to Mały ZUS.

Na czym on polega opowiadam w dzisiejszym wpisie.

 

Jaka jest zasada skorzystania z ulgi Mały ZUS?

 

Zasada wydaje się prosta.

Ulga przysługuje przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie RP albo od dnia zakończenia korzystania z ulgi na start.

Osoba wnioskująca o Mały ZUS musi spełniać następujące warunki:

 • zgłosi wolę skorzystania ze wsparcia (co jest oczywiste, nikt nikogo nie będzie zmuszał)
 • nie prowadził prze okres 60 miesięcy przed dniem podjęcia obecnej działalności gospodarczej inne działalności gospodarczej
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał pracę w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku, której zakres wchodzi w zakres obecnej działalności.

Jednak nie dla wszystkich jest to wsparcie.

 

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u?

 

Z możliwości obniżenia składek na ZUS nie mogą skorzystać osoby, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych m.in.:

 • wykonują lub wykonywały działalność twórczą lub artystyczną
 • prowadzą lub prowadziły działalność w zakresie wolnego zawodu labo takiej, której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • które były wspólnikiem jednoosobowej sp. z o.o., jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub placówkę na podstawie Prawa oświatowego

Ważne! Obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musisz płacić składki normalnej wysokości.

 

Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

Zwróć uwagę, że w przepisie jest mowa o  rozpoczęciu działalności, a nie o dniu złożenia wniosku do CEIDG.

Może się zatem zdarzyć, że przykładowo złożyłam wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG w dniu 3 lutego 2020r. i wpisałam we wniosku, że rozpoczynam działalność od dnia 1 marca 2020 r.

Jak widzisz na tym przykładzie, złożenie wniosku i rozpoczęcie działalności nie jest tym samym dniem, chociaż nie zawsze tak musi być.

Ważne aby we wniosku nie wskazywać daty wstecznej, na przykład: składasz wniosek 3 lutego 2020 r., że od 29 stycznia 2020 r. rozpoczynasz działalność (tak jest nieprawidłowo).

 

Ok, czyli omówiliśmy zasady Małego ZUS-u, a co z Małym ZUS-em plus?

Owe zasady z opcją „plus” zostały wprowadzone od 1 lutego 2020 r. dotyczą tzw. „małej działalności gospodarczej plus”.

Zmiana polega na tym, że przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów jakie uzyska z działalności gospodarczej.

 

Jakie warunki należy spełnić dla uzyskania Małego ZUS plus?

 

Aby skorzystać z tej formy wsparcia musisz spełniać dwie przesłanki łącznie:

 1. musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 2. Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

 

Kiedy nie skorzystasz z Małego ZUS plus?

 

Oczywiście nie każdy będzie mógł z tej ulgi skorzystać, do tej kategorii osób będą należeć przedsiębiorcy, którzy:

 • w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
 • rozliczali się w formie karty podatkowej i byli zwolnieni ze sprzedaży od podatku VAT (warunki należy spełniać łącznie)
 • podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownik w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym (np. pracowałeś w agencji reklamowej na umowie o pracę i wykonywałeś określoną pracę, a teraz w ramach działalności wykonujesz dokładnie to samo dla tej samej agencji tylko już nie w relacji pracodawca-pracownik, a przedsiębiorca-przedsiębiorca).

Jak wypełnić wniosek do ZUS? Szczegółowo omawiam w odrębnym wpisie.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.