fbpx

Ulga na start dla osoby rozpoczynającej działalność

mar 9, 2020Pierwsze kroki w biznesie

Dla osób rozpoczynających działalność, które z jakiś powodów nie mogą skorzystać z opcji tzw. działalności nierejestrowanej, jest przewidziana ulga na start.

Ulga na start została wprowadzona przez art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców, będąca podstawowym aktem prawnym składającym się na tzw. Konstytucję biznesu.

 

Komu przysługuje ulga?

 

Beneficjentami ulgi mogą być jedynie osoby fizyczne rozpoczynające działalność. Zatem ulga nie dotyczy spółek.

Drugą przesłanką, którą trzeba spełniać to rozpoczęcie działalności, czyli spełnianie przesłanek formalnych jak rejestracja tego faktu w CEIDG.

 

Jakiej ulgi mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

 

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców uprawniony do skorzystania z ulgi na start jest:

  • przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą;
  • przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;

jeżeli nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej

 

Okres korzystania z ulgi na start obejmuje pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

 

Czy zwolnienie na ubezpieczenie społeczne jest takim super rozwiązaniem?

 

Zanim będziesz skakał z radości, że dzięki uldze zaoszczędzisz kilkaset złotych miesięcznie, warto abyś uświadomił sobie kilka konsekwencji nieopłacania składki społecznej.

Otóż, ubezpieczenie społeczne obejmują:

  • ubezpieczenie emerytalne;
  • ubezpieczenia rentowe;
  • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej ubezpieczeniem chorobowym;
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym.

 

Konsekwencją korzystania z ulgi jest nieopłacanie składak na powyżej wymienione ubezpieczenia.

Jak to się może przełożyć na Twoje życie?

W ciągu tych 6 miesięcy korzystania z ulgi nie będziesz mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłku wyrównawczego oraz macierzyńskiego i opiekuńczego.

Dlaczego?

Dlatego, że prawo do wypłaty tych zasiłków uzyskuje tylko osoba, która w momencie zrealizowania się przesłanek uprawniających do uzyskania świadczenia objęta jest ubezpieczeniem społecznym.

Jeżeli zatem teoretycznie mogłabyś ubiega się o zasiłek macierzyński, nie uzyskasz go

Czy gra jest warta świeczki?

Sam musisz ocenić.

 

Co z pozostałymi składkami do ZUS?

 

Trzeba pamiętać, że wsparcie przedsiębiorców obejmuje jedynie zwolnienie od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast na przedsiębiorcach nadal ciąży obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w 2020 roku wynosi nie mniej niż 362,34 zł miesięcznie (na początku każdego roku jest ustalana nowa – wyższa stawka, dlatego warto zorientować się w ZUS, jaka jest aktualna stawka w danym roku)

Skorzystanie z instytucji ulgi na start jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Dlatego skorzystanie z niej nie jest dla przedsiębiorcy obligatoryjne (art. 18 ust. 2).

Także w trakcie tych 6 miesięcy, jeżeli Twoja sytuacja się zmieni  i będziesz chciał zrezygnować z ulgi masz takie prawo. Wówczas musisz złożyć wniosek, w którym oświadczysz z jakim dniem rezygnujesz z ulgi.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.