fbpx

Zaproszenie na pokaz garnków, czy to zgodne z prawem?

lip 8, 2019Ochrona danych

Na pewno zdarzyło ci się odebrać telefon, gdy po drugiej stronie miły głos zapraszał ciebie na pokaz garnków, nowego urządzenia do masażu stóp i innych bardzo potrzebnych i godnych uwagi przedmiotów 😊

Chociaż zauważyłam, że od pewnego czasu liczba tego typu telefonów się zmniejszyła, to jednak jak się okazuje niektóre firmy nadal próbują tego sposobu sprzedaży.

 

Pani przyjdzie na pokaz garnków

 

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisały osoby, które skarżyły się na niechciane telefony z zaproszeniami na pokazy naczyń do gotowania marki Philipiak.

Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania.

Efektem tych działań jest wydana w marcu 2019 roku decyzja UOKiK, która dotyczy spółki Smak i Zdrowie z Warszawy, wcześniej działającej pod nazwą Philipiak Polska.

UOKiK ustalił, że zlecała ona innej firmie, aby w jej imieniu dzwoniła do konsumentów i zapraszała na pokazy naczyń do gotowania.

Co istotne, to firma nie miała na wydzwanianie zgody konsumentów.

Prezes UOKiK uznał, że spółka Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska) naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę finansową ponad 35 tys. zł (35 388 zł).

 

Czy kontakt w celu zaproszenia jest zabroniony?

 

Jeżeli firma chce dzwonić do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego lub zleca to innej firmie, powinna mieć na to wyraźną zgodę.

Wynika to zarówno z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Jak również przepisy o ochronie danych mówią, że jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych ( a w tym przypadku będzie to numer telefonu, imię, nazwisko konsumenta), musi mieć jego zgodę na to.

Jak podkreśla UOKiK nie można pytać o zgodę na początku rozmowy.

Zgodnie z prawem, trzeba wcześniej uzyskać zgodę klienta na taki kontakt. Konsument powinien wiedzieć komu, w jakim celu i w jakim zakresie jej udziela.

 

A jeśli zadzwonią?

 

Jeśli będziesz nagabywany telefonu to niezależnie, jak miła będzie Pani, bądź Pan, dzwoniący do ciebie, masz prawo przerwać rozmowę i złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku,  gdy działania przedsiębiorców naruszają zbiorowe interesy konsumentów, m.in. poprzez

  • naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
  • nieuczciwe praktyki rynkowe;
  • proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

wówczas konsumenci mogą zgłosić takie działania do UOKiK, który rozpozna skargę.

 

Tekst na podstawie informacji UOKiK. Treść decyzji możesz przeczytać: Smak i Zdrowie oraz Netia

 

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.