fbpx

Udzielenie zaległego urlopu bez zgody pracownika

Sie 19, 2019 | Prawo pracy w praktyce

Zazwyczaj kojarzymy urlopy udzielane na wniosek pracownika.

Pracownik ustala grafik, planuje, kiedy wyjedzie na urlop i ile dni wykorzysta.

W zależności od praktyki przyjętej u danego pracodawcy może to być wniosek składany na piśmie, mailowo czy w specjalnym systemie HR.

Jednak niezależnie od formy składanego wniosku zdarza się, że pracownik nie wykorzysta całego urlopu w danym roku i przechodzi on na kolejny.

Coś ci to przypomina??

 

Zasady wykorzystania urlopu

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien zostać przez niego wykorzystany:

  • w naturze,
  • w całości
  • w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo

 

Od tej zasady są pewne wyjątki

Zamiast udzielenia urlopu w naturze jest możliwa wypłata ekwiwalentu pieniężnego jedynie w sytuacji ustania stosunku pracy.

Podział urlopu na części jest możliwy tylko na wniosek pracownika, który musi uwzględniać przynajmniej jedną część obejmującą 14 kolejnych dni nieprzerwanego wypoczynku (art. 162 Kodeksu pracy)

Również wyjątkowo może zostać wykorzystany w kolejnym roku kalendarzowym, jednak powinien on zostać udzielony nie później niż do końca września tego roku.

A co z tym wysłaniem na urlop, kiedy pracownik nie chce iść. Czy rzeczywiście pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?

 

Przymusowe wysłanie na urlop

Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego wcześniej niż do końca września?

Określona w Kodeksie pracy data 30 września kolejnego roku jest datą ostateczną, co oznacza, że udzielenie zaległego urlopu pracownikowi po tej dacie jest naruszeniem przepisów prawa.

Zdaniem PIP pracodawca będzie mógł „przymusowo wysłać” pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy wówczas, gdy ten odmawia udania się na taki urlop. W takiej sytuacji pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania zaległego urlopu, nie czekając do końcowego terminu (Państwowa Inspekcja Pracy, Na urlop zaległy do 30 września, komunikaty bieżące, komunikat z 10 czerwca 2015 r.).

Jeśli interesuje Cię ten temat, warto abyś zapoznał się z wyrokami Sądu Najwyższego:

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.