fbpx

Kiedy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą

cze 12, 2015Biznes online

Dzisiejszy wpis powstał w wyniku pytania, które zadała mi znajoma (muzyk). Czy w sytuacji wykonywania usług grania na zamówienie (śluby, wesela itp.) niezbędne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej?

Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. O nich przeczytasz poniżej.

 

Co mówią przepisy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uznaje za wykonywanie działalności gospodarczej taką aktywność, która ma charakter ciągły (a więc nie sporadyczny), zorganizowany (mamy pewien plan działania, reklamujemy się, mamy cennik, wizytówki itp.) oraz  ukierunkowany na uzyskiwanie przychodu (czyli nie jest to hobby), działamy w celu zarobienia, a nie „zabicia” czasu.

Oznacza to, że jeśli osoba chce sprzedawać wytworzone przez siebie produkty, np. t-shirty, szydełkowe serwetki, albo prowadzić szkolenia w sposób zorganizowany, albo zarabiać na graniu to powinna zarejestrować działalność gospodarczą. Konsekwencją tego jest złożenie wniosku w urzędzie, a następnie opłacanie składek zusowskich i rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Cechami działalności jest: zawodowy, stały charakter; powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania, uczestnictwo w obrocie gospodarczym (za: uchwała SN z 6.12.1991 r., III CZP 117/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 65).

 

Dlatego, co do zasady prowadzenie sprzedaży bez rejestracji działalności gospodarczej jest niemożliwa. Niejednokrotnie zdarza się, że w celu uniknięcia płacenia składek zusowskich, które dla osoby niewiele zarabiającej stanowią ogromne kwoty, osoba podejmuje decyzję pracy „na czarno”. Istnieje z tym jednak pewne ryzyko.

 

Ryzyko pracy „na czarno”

Próba udawania, że jeśli nikt oficjalnie nie wie o świadczonej przez osobę usłudze, albo nie rozpowiada o sprzedawanych ręcznie robionych czapeczkach, to urząd skarbowy się nie dowie, może być naiwne.

Jeżeli osoba nie planuje reklamować swoich produktów bądź usług to ryzyko, że wykonywana działalność zostanie zidentyfikowana przez urząd skarbowy jest mniejsza.

Trudno uwierzyć, że ktoś chce zarabiać, a jednocześnie nie reklamuje swoich produktów. Jaki byłby w tym sens?

 

Wykonywania działalności bez rejestracji

Jeżeli chcesz zarabiać, a jednocześnie nie chcesz rejestrować działalności, możliwe jest:

– wykonywanie usługi/sprzedaży przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z którym zawiera się umowę i uiszcza opłaty

– skorzystanie z działalności innej osoby, np. mąż jest zatrudniony na umowę o pracę i rejestruje działalność gospodarczą, wówczas składki zusowskie są niższe.

 

Działalność artystyczna

Za działalność artystyczną uznaje się, taki rodzaj działalności, który jest wykonywany osobiście. Polega na sprzedaży przez twórcę prac stanowiących odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym PIT. Oznacza to m.in., że:

– sprzedaż prac przetrzymanych powyżej pół roku nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym;

– taka działalność, dopóki twórca prowadzi ją osobiście, nie stanie się działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Prace sprzedawane przez artystę są zwolnione z VAT, warunkiem jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT.

Jeżeli artysta dokonuje sprzedaży pracy, która nie ma charakteru okazyjnego, ale w sposób częsty i wielorazowy, będzie podatnikiem VAT.

Niezależnie od tego, że w podatku dochodowym nie będzie to działalność gospodarcza, to wykonywanie działalności o charakterze stałym, zorganizowanym i nakierowanym na zysk stanowić będzie działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej oraz podlegającą ubezpieczeniom w ZUS jako działalność gospodarcza.

Jedynie sprzedaż okazyjna lub nie nakierowana na zysk nie będzie stanowić działalności gospodarczej.

 

Rejestracja profilu na Facebooku

W sytuacji, gdy osoba chce reklamować świadczone przez siebie usługi lub sprzedawane produktu poprzez Facebook powinna w pierwszej kolejności założyć konto jako użytkownik (osoba fizyczna), gdyż tylko użytkownik Fb może zgodnie z Regulamin zakładać profil firmowy (fanpage).

Po zalogowaniu się na własne konto na Facebooku należy utworzyć nową stronę oraz wprowadzić podstawowe informacje, np. kategorię, czyli branżę działalności (np. lokalna firma, artysta) i nazwę strony, a w wypadku lokalnej firmy lub miejsca, także adres.

To są niezbędne informacje, których wymaga Facebook.

Sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej bądź jego brak nie ma znaczenia dla Fb przy rejestracji strony. Ma natomiast znaczenie dla zusu i urzędu skarbowego.

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.