Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych może być innowacyjna oraz odzwierciedlać wartości firmy i powinna być traktowana jako wyróżnik biznesu.

Chroń dane osobowe swoje i swoich klientów.

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osób fizycznych oraz ochrony tych danych weszły na stałe do porządku prawnego. Mają wpływ nie tylko na organizację firm i zasady przetwarzania przez nie danych, ale również na świadomość społeczeństwa, co do przysługujących praw i obrony przed niezgodnym z przepisami wykorzystaniem danych osobowych.

Budowanie właściwych ram ochrony danych wymaga przemyślanego i świadomego podejścia, które pozwoli firmom szybko się dostosować i zachować zgodność z nowymi regulacjami. Czy dostosowałeś swoją firmę do zmian? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub zwlekasz to

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Każda osoba ma prawo do
ochrony danych osobowych  jej
dotyczących.

Co możesz nam zlecić:

Audyt ochrony danych w firmie

Przygotowanie kompletu potrzebnych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa z załącznikami (około 20 lub więcej, w zależności od wielkości firmy)

Przygotowanie dokumentacji na stronę internetową firmy uwzględniającą aktualne przepisy o ochronie danych (polityka prywatności, polityka cookie, oświadczenia i zgody, klauzule przy zapisie na newsletter)

Przeprowadzanie analizy ryzyka

Szkolenie pracowników z przestrzegania ochrony danych

Opieka prawna przez określony okres czasu, w tym pełnienie funkcji IOD,  udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, rekomendacji, kontakt z UODO

Masz pytania?

Chcesz poznać szczegóły współpracy, ceny, sposoby rozliczenia?

Blog

Najciekawsze wpisy z ochrony danych osobowych.

 

Kościół a ochrona danych osobowych

Kościół katolicki tak, jak każdy inny podmiot pozyskuje dane osób fizycznych. Przykładem tego są chociażby imiona i nazwiska dzieci chrzczonych jak i ich rodziców oraz rodziców chrzestnych, czy dane dzieci przystępujących do pierwszej Komunii Świętej. Nie ma zatem...

Jak RODO stara się chronić dzieci w sieci?

Jakiś czas temu słyszałam wypowiedź mężczyzny, który zajmuje się szkoleniem rodziców na temat zagrożeń w sieci. Opowiedział on o swoich doświadczeniach z rodzicami dzieci szkolnych. W ramach szkoleń zadaje pytanie rodzicom: Czy uważają, że mają kontrolę nad tym, co...

Kontrola RODO nie omija branży reklamowej

ClickQuickNow jest firmą działającą w branży reklamowej oferującą zaawansowane rozwiązania marketingowe dotarcia z reklamą do użytkowników. Spółka wykorzystuje pozyskane dane osobowe uczestników konkursów w celu realizacji zamówień na prowadzenie marketingu na rzecz...