Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych może być innowacyjna oraz odzwierciedlać wartości firmy i powinna być traktowana jako wyróżnik biznesu.

Chroń dane osobowe swoje i swoich klientów.

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osób fizycznych oraz ochrony tych danych weszły na stałe do porządku prawnego. Mają wpływ nie tylko na organizację firm i zasady przetwarzania przez nie danych, ale również na świadomość społeczeństwa, co do przysługujących praw i obrony przed niezgodnym z przepisami wykorzystaniem danych osobowych.

Budowanie właściwych ram ochrony danych wymaga przemyślanego i świadomego podejścia, które pozwoli firmom szybko się dostosować i zachować zgodność z nowymi regulacjami. Czy dostosowałeś swoją firmę do zmian? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub zwlekasz to

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Każda osoba ma prawo do
ochrony danych osobowych  jej
dotyczących.

Co możesz nam zlecić:

Audyt ochrony danych w firmie

Przygotowanie kompletu potrzebnych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa z załącznikami (około 20 lub więcej, w zależności od wielkości firmy)

Przygotowanie dokumentacji na stronę internetową firmy uwzględniającą aktualne przepisy o ochronie danych (polityka prywatności, polityka cookie, oświadczenia i zgody, klauzule przy zapisie na newsletter)

Przeprowadzanie analizy ryzyka

Szkolenie pracowników z przestrzegania ochrony danych

Opieka prawna przez określony okres czasu, w tym pełnienie funkcji IOD,  udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, rekomendacji, kontakt z UODO

Masz pytania?

Chcesz poznać szczegóły współpracy, ceny, sposoby rozliczenia?

RODO dla e-commerce

Kompletny pakiet umożliwiające samodzielne wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych przez twórców internetowych, blogerów, przedsiębiorców działających w e-commerce, blogerów. Praktyczne wskazówki i komentarze.

Blog

Najciekawsze wpisy z ochrony danych osobowych.

 

Kościół a ochrona danych osobowych

Kościół katolicki tak, jak każdy inny podmiot pozyskuje dane osób fizycznych. Przykładem tego są chociażby imiona i nazwiska dzieci chrzczonych jak i ich rodziców oraz rodziców chrzestnych, czy dane dzieci przystępujących do pierwszej Komunii Świętej. Nie ma zatem...

Jak RODO stara się chronić dzieci w sieci?

Jakiś czas temu słyszałam wypowiedź mężczyzny, który zajmuje się szkoleniem rodziców na temat zagrożeń w sieci. Opowiedział on o swoich doświadczeniach z rodzicami dzieci szkolnych. W ramach szkoleń zadaje pytanie rodzicom: Czy uważają, że mają kontrolę nad tym, co...

Kontrola RODO nie omija branży reklamowej

ClickQuickNow jest firmą działającą w branży reklamowej oferującą zaawansowane rozwiązania marketingowe dotarcia z reklamą do użytkowników. Spółka wykorzystuje pozyskane dane osobowe uczestników konkursów w celu realizacji zamówień na prowadzenie marketingu na rzecz...

Domyślna zgoda na pliki cookies

Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się ochroną danych osobowych. Tym razem pod lupę wziął niemiecką firmę Planet49 GmbH organizującą loterię internetową pod adresem www.dein-macbook.de Problem, na który zwrócił uwag Trybunał polegał na tym, że osoba...