fbpx

Kiedy potrzebny jest test równowagi przy przetwarzaniu danych i jak go wykonać

sie 27, 2020Ochrona danych

Jeśli interesujesz się ochroną danych, albo zostałeś przez życie przymuszony do zainteresowania się 😉 na pewno słyszałeś kiedyś o teście równowagi.

Czym on jest i dlaczego może ci się przydać opowiadam w dzisiejszym wpisie.

 

Czym jest test równowagi

 

Najprościej mówiąc jest to test polegający na porównaniu prawnie uzasadnionego interesu administratora (przesłanka do przetwarzania danych) z interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Czyli z jednej strony wagi masz interes administratora, a z drugiej interes osoby fizycznej. I sprawdzasz, co przeważa w danej czynności przetwarzania, czyj interes jest cięższy.

 

Kiedy stosować test równowagi

 

Warto zainteresować się takim testem, kiedy chcesz zastosować przesłankę uzasadnionego interesu administratora do pozyskiwania i przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla przypomnienia, art. 6 ust. 1 RODO mówi o kilku przesłankach przetwarzania danych, tj:

 • zgody osoby, której dane dotyczą,
 • działań kontrolowanych przez administratora prowadzących do zawarcia umowy lub wywiązania się z jej postanowień,
 • działań niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • działań niezbędnych do ochrony żywotnego interesu osoby,
 • działań wykonywanych w interesie publicznym,
 • działań prowadzonych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

 

Prawnie uzasadnionego interesu możesz użyć jako podstawy przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, kiedy:

 1. brak jest możliwości wykorzystania innej podstawy (czyli kiedy podstawą nie jest realizacja umowy, czy zgoda osoby) lub
 2. kiedy jest to możliwe ze względu na cel i kontekst przetwarzania danych.

 

Każda sytuacja jest inna, dlatego wówczas, gdy będziesz chciał się powołać na przesłankę uzasadnionego interesu administratora, będziesz musiał zrobić test równowagi.

 

Kiedy twój interes jest uzasadniony

 

No właśnie. W przypadku tak mało precyzyjnej przesłanki, zaczynamy mieć wątpliwości, czy to, że chcę odesłać maila do klienta, który zapytał o cenę porady prawnej jest zasadne? Przecież odpisując na maila przetwarzam jego dane: adres mailowy, imię, jeżeli zwrócę się w mailu po imieniu oraz inne dane, o których mógł mnie poinformować w treści swojego maila.

Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz użyć przesłanki „uzasadnionego interesu” jako podstawy dla przetwarzania danych, spróbuj przeanalizować poniższe 3 kroki:

 

 1. Test celu: Na pierwszym etapie administrator powinien zadać sobie pytania dotyczące celu przetwarzania oraz uzasadnić swoje interesy. Dlatego pytania mają dać odpowiedzieć w zakresie nie tylko celu, a również korzyści, jakie będzie miał z przetwarzania danych oraz co się stanie jeśli to przetwarzanie nie będzie możliwe.
 2. Test niezbędności: Na drugim etapie analizujesz, czy przetwarzanie danych w celu określonym na wcześniejszym etapie jest rzeczywiście niezbędne oraz czy ilość danych jest proporcjonalna do celu.
 3. Test bilansujący: Ostatni etap w ramach, którego administrator analizuje charakter przetwarzanych danych osobowych, relacje z osobami, których dane dotyczą, wpływ przetwarzania na te osoby oraz ich prawa.
 4. Na koniec spróbuj spisać etapy w formie protokołu, adnotacji, czy notatki. Chodzi o to, aby pozostał ślad po przeprowadzeniu testu równowagi (dokument papierowy lub elektroniczny).

 

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Photo by Jopwell from Pexels