fbpx

Terminy i zasady płacenia składek ZUS

lis 9, 2020Pierwsze kroki w biznesie

Niezależnie, czy korzystasz z opcji Mały ZUS (więcej przeczytasz: tutaj), czy opłacasz składki w standardowej wysokości, obowiązują Ciebie pewne zasady i terminy w zakresie ich opłacania.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się:

  • jakie obowiązują Ciebie terminy na zapłacenie składek do ZUS
  • w jaki sposób należy opłacać składki ZUS
  • co w sytuacji, gdy nie zapłacisz składek w terminie lub zrobisz to w niepełnej wysokości

Jakie składki opłacasz?

 

Jeżeli nie korzystasz ze zwolnienia z ubezpieczenia społecznego (wówczas tylko składkę zdrowotną należy opłacać) na comiesięczny przelew do ZUS składa się:

  • ubezpieczenia społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dokonując wpłaty robisz przelew na całą kwotę nie określając, jaki rodzaj składki opłacasz. To ZUS podzieli twoją wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które wpisałeś do deklaracji rozliczeniowej, albo tych, które wpisał ZUS (jeśli jesteś zwolniony z przekazywania deklaracji).

Jeżeli jesteś zwolniony ze składek społecznych lub prowadzisz działalność równolegle z zatrudnieniem na umowę o pracę i z tej umowy odprowadzane są składki do ZUS, wówczas z prowadzonej działalności płacić jedynie składkę zdrowotną.

 

Termin na zapłacenie składek ZUS

 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i opłacasz składki tylko za siebie, wówczas obowiązuje Cię termin do 10-tego dnia następnego miesiąca.

Przykładowo, za październik opłacasz do 10-tego listopada, za listopad do 10-tego grudnia itd.

Natomiast, jeżeli opłacasz składki także za swoich pracowników to termin masz do 15-tego dnia następnego miesiąca.

 

Jak opłacać składki ZUS?

 

Najlepiej przelewem bankowym na rachunek ZUS. Jest to najszybszy sposób. Możesz też ustawić zlecenie stałe dzięki, któremu co miesiąc z Twojego konta będzie wychodził przelew na konto ZUS.

W zależności, w jakim banku masz rachunek bankowy, zlecenie stałe może być odpłatne. Przykładowo, bank może naliczać opłatę X zł od każdego przelewu w ramach zlecenia stałego.

Jeżeli jesteś mikroprzedziębiorcą, czyli zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, a twój obrót netto nie przekracza 2 mln euro, to możesz opłacać składki za pomocą przekazu pocztowego.
Wpłaty dokonujesz na indywidualny numer konta, który otrzymasz z ZUS po założeniu konta płatnika.

Jeżeli zgubiłeś ten numer konta lub go nie pamiętasz (nie zapisałeś nigdzie), możesz sprawdzić go w specjalnej wyszukiwarce numeru rachunku składkowego.

 

Co zrobić, jeśli zapłaciłeś niższą kwotę niż wysokość składki?

 

Jeżeli dokonałeś przelewu na kwotę niższą niż powinieneś, a zorientowałeś się, wówczas powinieneś dokonać przelewu na tę różnicę. Zawsze jeszcze możesz wysłać pismo do ZUS lub w formie elektronicznej (np. przez platformę ZUS PUE) i poinformować, a tym, że dokonałeś dodatkowy przelew na konkretną kwotę.

Jeżeli natomiast się nie zorientowałeś to wcześniej czy później ZUS Ciebie o tym poinformuje.

Kiedyś jedna z moich klientek zapomniała, że stawka zusowska się co roku zmienia i w nowym roku opłacała przez kilka miesięcy składkę w „starej wysokości”. Po kilku miesiącach takich przelewów dostała informację z ZUS z wezwaniem do zapłaty różnicy (wyliczone były niedopłaty za każdy z miesięcy).

Pamiętaj, że ZUS może naliczyć odsetki od niezapłaconej kwoty, do której uiszczenia także zostaniesz zobowiązany.

Jeżeli masz zaległości w ZUS i niestety nie masz środków na ich uregulwanie, możesz wystąpić o rozłożenie na raty zobowiazania lub o umorzenie. To, czy uzyskasz zgodę na rozłożenie na raty lub umorzenie – zależy od ZUS, ale ten temat szerzej omawiam w odrębym wpisie.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.