Mała jednostka a obowiązek składania sprawozdania do KRS

Mała jednostka a obowiązek składania sprawozdania do KRS

Zacznijmy od uściślenie, co to jest mała jednostka Ustawa o rachunkowości w art. 3 wymienia szczegółowo, co rozumie pod pojęciem małej jednostki. Są to m.in. spółki handlowe osobowe jak i kapitałowe (w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne za wyjątkiem osób...