Czym jest prokura i po co jest potrzebna firmie

Czym jest prokura i po co jest potrzebna firmie

Z istoty prokury wynika, że jest to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, określane także mianem przedstawicielstwa handlowego. Wraz z udzieleniem prokury – prokurent, czyli osoba, która działa w imieniu przedsiębiorcy, może dokonywać czynności sądowych i...
Prokura i obowiązek jej zgłoszenia do KRS

Prokura i obowiązek jej zgłoszenia do KRS

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa dostosowanym do potrzeb obrotu gospodarczego. Zgodnie z art. 109 (1) kc, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ponadto kodeks cywilny...