Prawo do autorstwa utworu

Prawo do autorstwa utworu

Bycia autorem utworu niesie ze sobą szereg uprawnień. Zresztą trudno się temu dziwić. Jeżeli stworzyłeś coś, napisałeś, namalowałeś, zaprojektowałeś to ważne abyś miał nieograniczone prawo do ochrony swojego dzieła.   Ojcostwo utworu   Uregulowane w ustawie...