Ryzyko przetwarzania danych i analiza tego ryzyka

Ryzyko przetwarzania danych i analiza tego ryzyka

Skąd wiemy, czy podejmowane czynności, przetwarzanie danych może powodować ryzyko dla bezpieczeństwa tych danych? Z analizy tego ryzyka. Z jego przewidywania i szacowania, a to nie jest wróżenie z fusów. Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny,...