Sprawozdanie za 2016 – krótko i na temat

Sprawozdanie za 2016 – krótko i na temat

Czerwiec zbliża się do końca. Zanim jednak pomyślimy o wakacjach i urlopach musimy złożyć sprawozdanie za 2016 rok do KRS. Dla ułatwienia wszystkim zobowiązanym do jego składania, dzisiaj krótki poradnik co i kiedy należy zrobić. Jakie dokumenty składamy do KRS Do...
Mała jednostka a obowiązek składania sprawozdania do KRS

Mała jednostka a obowiązek składania sprawozdania do KRS

Zacznijmy od uściślenie, co to jest mała jednostka Ustawa o rachunkowości w art. 3 wymienia szczegółowo, co rozumie pod pojęciem małej jednostki. Są to m.in. spółki handlowe osobowe jak i kapitałowe (w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne za wyjątkiem osób...

Kto i jak zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone uchwałą organu. W zależności od formy prawnej jednostki Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. Zgodnie z przepisów ustawy o rachunkowości (zob. art. 3...
Czym jest prokura i po co jest potrzebna firmie

Czym jest prokura i po co jest potrzebna firmie

Z istoty prokury wynika, że jest to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, określane także mianem przedstawicielstwa handlowego. Wraz z udzieleniem prokury – prokurent, czyli osoba, która działa w imieniu przedsiębiorcy, może dokonywać czynności sądowych i...