Rejestracja zbioru danych w GIODO

Rejestracja zbioru danych w GIODO

Jakie dane należy zgłosić do GIODO?   W kwestii ochrony danych osobowych obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która w art. 6 ust. 1 definiuje czym są dane osobowe. Zgodnie z ww....