Sprawozdanie za 2016 – krótko i na temat

Sprawozdanie za 2016 – krótko i na temat

Czerwiec zbliża się do końca. Zanim jednak pomyślimy o wakacjach i urlopach musimy złożyć sprawozdanie za 2016 rok do KRS. Dla ułatwienia wszystkim zobowiązanym do jego składania, dzisiaj krótki poradnik co i kiedy należy zrobić. Jakie dokumenty składamy do KRS Do...

Kto i jak zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone uchwałą organu. W zależności od formy prawnej jednostki Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. Zgodnie z przepisów ustawy o rachunkowości (zob. art. 3...