Kto i jak zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone uchwałą organu. W zależności od formy prawnej jednostki Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. Zgodnie z przepisów ustawy o rachunkowości (zob. art. 3...