WDROŻENIE RODO

Zastanawiasz się, jak przygotować swoją firmę na zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych? Pomogę wybrać i wdrożyć nowe regulacje, przygotować wymaganą przepisami dokumentację, sformułować procedury i procesy przetwarzania danych osobowych, przeszkolę pracowników.

PAKIET PODSTAWOWY - 2000 zł netto

Propozycja dla mikro przedsiębiorców.

 

 • Przygotowanie kompletu potrzebnych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa z załącznikami
 • 2 godzinne szkolenie wydelegowanego pracownika  (możliwe w siedzibie klienta) – podstawy RODO, dostosowanie dokumentacji do organizacji Firmy – w siedzibie Kancelarii lub siedzibie Firmy,
 • Wytyczne dla firmowego informatyka, konsultacje informatyczne,
 • Opieka prawna przez 6 miesięcy w przypadku kontroli przestrzegania RODO – 200 zł netto/ mies.

PAKIET OPTYMALNY - 4599 zł netto

Propozycja dla mikro i  makro podmiotów:

 

 • Indywidualny plan wdrożenia RODO w oparciu o audyt potrzeb Firmy
 • przygotowanie kompletu dokumentów dedykowanych pod potrzeby Firmy – Polityka Bezpieczeństwa z załącznikami,
 • 4 godzinne szkolenie wydelegowanych pracowników (max 3) – podstawy RODO, dostosowanie dokumentacji do organizacji Firmy w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta
 • Audyt prawny i IT, analiza danych, opracowanie procedur wdrożeniowych RODO
 • weryfikacji strony internetowej, regulaminów sklepów internetowych itd. pod kątem poprawności i zgodności z wymogami RODO
 • wytyczne dla firmowego informatyka dot. RODO
 • opieka prawna przez 12 miesięcznie za 550 zł netto/ mies.

SZKOLENIA /wycena indywidualna/

Dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia RODO:

 

 • Uprawnienia osób których dane dotyczą
 • Ustanowienie i obowiązki administratora danych osobowych
 • Przygotowanie upoważnień i dokumentacji
 • Wprowadzenie zasad udzielania dostępu do danych osobowych w zależności od zakresu i uprawnień
 • Stosowanie procedury reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie środków reakcji i mechanizmów wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzanie danych osobowych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla wydelegowanych pracowników.

Audyt IT przy współpracy z: