fbpx

Jeżeli myślisz, że tworzenie profilu klienta jest czymś nowym i dotychczas nieznanym, to wyprowadzę Cię z błędu.

Profilowanie nie jest ani nowym zjawiskiem, ani nie pojawiło się dopiero w przypadku RODO. Na pewno rozporządzenia o ochronie danych osobowych sprawiło, że o profilowaniu zaczęto więcej mówić, ale pomyśl przez chwilę.

Czy od lat praktyką firm  nie jest  zatrudnianie specjalistów badających zachowania idealnego klienta? Co lubi robić? Jaką kawę lubi pić? Jakie strony internetowe ogląda najczęściej? Czy dokonuje transakcji za pomocą kart płatniczych? Jak zachowuje się w sieci?

 

Profilowanie, czyli co wiem o konsumencie

Rozporządzenie definiuje profilowanie  jako dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art. 4 ust. 4).

Jeżeli chcesz sobie przypomnieć, co to jest zautomatyzowane przetwarzaniu danych wróć do wcześniejszego wpisu – PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU.

Mówiąc w uproszczeniu profilowanie to analiza danych osobowych konkretnego konsumenta.  Tyle i aż tyle, gdyż ze względu na coraz częstsze dokonywanie transakcji w sieci „zwykłe” udzielenie zgody na przetwarzanie danych, podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, zapisanie się na kilkanaście newsletterów, ofert zniżkowych itp. sprawia, że daje to firmie dokładny obraz konsumenta, do którego można ruszyć z ofertą!

Dotychczas profilowanie nie miało swojej definicji i nie stanowiło odrębnej kategorii przetwarzania danych osobowych. RODO to zmienia.

 

Nie szpieguję. To tylko marketing bezpośredni

Na chwilę jeszcze wrócę do marketingu bezpośredniego. W Wikipedii możemy przeczytać, że marketing bezpośredni polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

Dlatego zbierane są szczegółowe i wyselekcjonowane informacje do bazy danych tak, aby dostosować ofertę do konkretnego klienta.

Jednak poza pozytywnymi kwestiami, profilowanie może mieć też drugie – negatywne oblicze. Przykładem tego jest chociażby manipulowaniu przez firmy wyborami konsumentów prowadzącymi do nabywania niewspółmiernie dużej ilości dóbr.

Aby uchronić konsumenta przed takimi sytuacjami pojawiły się nowe regulacje o ochronie danych osobowych.

Profilowanie według RODO

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych:

 • wprowadzają definicję profilowania, którą przytoczyłam powyżej
 • zwiększają ochronę jednostki
 • nie zakazują profilowania
 • nakładają na przedsiębiorcę obowiązki informacyjne
 • zwiększają uprawnienia konsumenta

 

Konsument, którego dane są przetwarzane ma prawo do:

 • informacji, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane
 • informacji o zasadach podejmowania przetwarzania oraz znaczeniu i przewidywanych jego konsekwencjach (art. 12, 13 i 14);
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym sprzeciwu wobec profilowania dla celów marketingu bezpośredniego),
 • dostępu do swoich danych
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych
 • prawo do poprawy, uaktualnienia i usunięcia danych (art. 16 i 17)
 • prawo do bycia zapomnianym lub do ograniczenia przetwarzania danych (art. 7, 18 i 21)
 • prawo do udostępniania i przenoszenia danych do innego administratora (art. 15 i 20)
 • prawo do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie” (zgodnie z art. 22).

 

Na przykład: wyobraź sobie, że składasz wniosek o udzielenie pożyczki przez Internet. Wypełniasz kolejne pola, dane osobowe, wynagrodzenie, datę zatrudnienia itp. Następnie system „mieli” twoje dane i informuje, czy na podstawie tych danych udziela pożyczki, czy też nie.

Ustalanie celów profilowania

Jedną z podstawowych w kwestii, które musi rozważyć przedsiębiorca jest to, czy będzie profilował dane i w jakim celu będzie to robił.

Zgodnie z przytoczoną definicją do profilowania dochodzi wówczas, gdy administrator dokonuje oceny jakichkolwiek czynników osobowych jednostki.

Dlatego administrator danych powinien zdecydować, czy w ramach działalności firmy będzie dochodziło do oceny zarówno obecnej sytuacji konsumenta, jak i prognozy wystąpienia określonego zdarzenia – jego zachowania czy cechy.

 

Określenie kryteriów profilowania

Bardzo często algorytmy stosowane przy profilowaniu objęte są tajemnicą handlową. Dlatego nikt nie każe ci publikować na stronie internetowej firmy tych informacji. Nie zwalnia cię jednak to z określenia kryteriów.

Może się także zdarzyć, że konsument zapyta według jakich kryteriów przetwarzasz jego dane osobowe. Konsument ma prawo wiedzieć, że jego dane w ogóle zostały sprofilowanie oraz jakie konsekwencje z tego wynikają, jak również komu informacje o profilu mogą zostać przekazane.

Określenie kryteriów jest niezbędne, aby dokonywać profilowania zgodnie z wymogami RODO.

Jakie konsekwencje wprowadzenia RODO dla firmy Kowalskiego

Duże firmy i koncerny mają wystarczającą ilość środków finansowych, aby przygotować się do RODO. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają ani środków, ani wiedzy za co się zabrać, a jedyne co do nich dociera to informacja o wysokości kar za niedostosowanie się do nowych przepisów.

Radę, jaką mogę dać MŚP to przeprowadzenie audytu procesów przetwarzania danych osobowych w swoich firmach. Samodzielnie, bądź zlecić na zewnątrz (kancelaria prawna, firma zajmująca się ochroną danych).

Jeżeli chcesz samodzielnie się przygotować, to seria wpisów publikowanych na Blogu Bliżej Prawa oraz materiały do pobrania mają Ci w tym pomóc. Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie wpisz się do newslettera.

 

<script type="text/javascript" src="https://app.mailerlite.com/data/webforms/458245/d4d4s7.js?v25"></script>

Jeśli spodobał ci się artykuł, koniecznie podziel się nim ze znajomymi: