fbpx

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że publiczne udostępnianie to po prostu każde udostępnienie utworu publicznie, czyli tak, aby każdy miał możliwość zapoznania się z nim, zobaczenia, przeczytania itd.

Nic bardziej mylnego.

Publiczny niepubliczny

Aby utwór  został uznany za publicznie udostępniony niezbędne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, mianowicie ‚czynność udostępnienia’ utworu i udostępnienie tego ostatniego ‚publiczności.’

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, dla spełnienia wymogu publicznego udostępniania niezbędne jest, aby:

udostępnienie takie, które dotyczy tych samych utworów co udostępnienie pierwotnie i nastąpiło w Internecie na podobieństwo udostępnienia pierwotnego, a więc w oparciu o tę samą technologię, było skierowane do nowej publiczności, a więc publiczności, która nie została wzięta pod uwagę przez podmioty uprawnione, gdy zezwoliły na pierwotne publiczne udostępnienie.

Udostępnienie za pośrednictwem linku

Wyobraź sobie, że na stronie, którą prowadzisz zamieszczasz link przekierowujący do utworu cudzego, np. książki, piosenki itp. Czy naruszasz w ten sposób prawa autorskie twórcy?

 

 

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości

Wszyscy użytkownicy strony, na której cudzy utwór był udostępniony za pośrednictwem linków (strony z linkiem), mogli bezpośrednio dotrzeć do tych utworów na stronie, na której były one pierwotnie udostępnione, bez potrzeby aktywnego udziału podmiotu zarządzającego tej innej strony internetowej.

Użytkowników strony z linkiem należy uważać za potencjalnych odbiorców pierwotnego udostępnienia i w związku z tym za część publiczności wziętej pod uwagę przez podmioty prawa autorskiego, gdy udzieliły one zezwolenia na pierwotne udostępnienie.

Zatem nie było nowej publiczności, a jeśli nie było nowej to nie jest potrzebna zgoda autora na publiczne udostępnienie jego dział w postaci linków przekierowujących.

Udostępnienie utworów za pośrednictwem linku, na który można kliknąć nie prowadzi do udostępnienia tych utworów nowej publiczności.

Podsumowując:

  • aby uznać, że utwór buł publicznie udostępniony muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki, tj. sama czynność udostępnienia utworu i udostępnienie go publiczności
  • nie stanowi nowej publiczności grono osób, które miałby możliwość zapoznania się z pierwotnym udostępnieniem, są to tzw. potencjalni odbiorcy pierwotnego udostępnienia
  • udostępnienie odnośnych utworów za pośrednictwem linku, na który można kliknąć nie prowadzi do udostępnienia tych utworów nowej publiczności.
  • nie wymaga zgody autora udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej

 

*dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 , 22/06/2001 P. 0010 – 0019)

**zacytowany wyrok TS z 13.02.2014 r., sygn. C-466/12 (ZOTSiS 2014/2-/I-, www.eur-lex.europa.eu, LEX nr 1424770)

 

Masz znajomych, którzy powinni przeczytać ten wpis? Koniecznie udostępnij im wpis: