Wsparcie pracodawców i pracowników.

Pomagamy zrozumieć zawiłości prawa pracy i wspierać prawnie relacje pracodawców z pracownikami, które nie zawsze są proste.

Prawo pracy w praktyce.

Wspieramy doradztwem z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków pracowników, prawa kobiet w ciąży, wdrażaniu ochrony danych przez pracodawców oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przygotowujemy dokumenty, pisma, pozwy, reprezentujemy w sądzie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

Albert Einstein

Obszary wsparcia:

Porady dotyczące zatrudnienia i rozwiązywania sporów
Spory wynikające ze stosunku pracy, dochodzenia w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji, mobbingu.

Umowy o pracę
Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy o zakazie konkurencji, świadectwa pracy.

Warunki procedury
Prowadzenie akt osobowych pracowników, regulamin pracy, BHP, regulamin wynagradzania, praca zdalna, czas pracy.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników
Wdrażanie procedur RODO w zakładach pracy, upoważnienia pracowników, formularze, klauzule zgody.

Co możesz nam zlecić:

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Dokumentacja wewnętrzna firmy (regulaminy, zarządzenia, polecenia) oraz dokumentacja pracownicza

Prawa i obowiązki pracownicze

Urlopy wypoczynkowe i wychowawcze i prawa z nimi zwiazane

Przygotowanie pism, wezwań i oświadczeń niezbędnych w relacji pracownik-pracodawca

Prawa kobiet w pracy

Wdrażanie ochrony danych u pracodawcy

Reprezentowanie przed sądem pracy

Opinie prawne oraz szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp

 

 

Masz pytania?

Chcesz poznać szczegóły współpracy, ceny i sposoby rozliczenia?