Prawo pracy w praktyce

 

Wspieramy doradztwem z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków pracowników, prawa kobiet w ciąży, wdrażaniu ochrony danych przez pracodawców oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przygotowujemy dokumenty, pisma, pozwy, reprezentujemy w sądzie.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Dokumentacja wewnętrzna firmy (regulaminy, zarządzenia, polecenia) oraz dokumentacja pracownicza

Prawa i obowiązki pracownicze

Urlopy wypoczynkowe i wychowawcze i prawa z nimi zwiazane

Przygotowanie pism, wezwań i oświadczeń niezbędnych w relacji pracownik-pracodawca

Prawa kobiet w pracy

Wdrażanie ochrony danych u pracodawcy

Reprezentowanie przed sądem pracy

Opinie prawne oraz szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp

 

 

Masz pytania?

Chcesz poznać szczegóły współpracy, ceny i sposoby rozliczenia?