Jeżeli znudziło cię bycie wolnym strzelcem i postanowiłeś związać się z agencją reklamową to ….gratuluję!

Na pewno wiele plusów wynika z umowy o pracę.

Jednak pojawiają się pytania, chociażby tak podstawowe i banalne, czy możesz chwalić się wypracowanymi projektami w portalach społecznościowych czy na stronie internetowej jako swoiste portfolio?

 

Grafik = pracownik

Jeżeli jesteś pracownikiem, to znaczy zostałeś zatrudniony na umowę o pracę (hurrraaa!!) ale to także oznacza, że tworząc projekty (utwory) w ramach obowiązków służbowych, prawo do nich przysługuje pracodawcy.

Zgodnie z art. 12 pr.aut.: pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przejęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

 

Cel umowy o pracę jest bardzo istotny, gdyż jeśli z umowy wynika, że jesteś zatrudniony na stanowisku grafika i masz projektować logo dla klientów to prawa do logo przysługują pracodawcy.

Tak ustaliliście.

Jeżeli z umowy nie wynika inaczej (a możecie inaczej ustalić), to z chwilą przejęcia projektu przez pracodawcę nabywa on autorskie prawa majątkowe do utworu, który stworzyłeś.

Dla przykładu taką datą przejęcia może być wyznaczony deadline przedstawienia projektu pracodawcy, albo moment akceptacji przez szefa.

 

Co z możliwością umieszczenia w portfolio

Jeżeli chcesz umieszczać w portfolio zrealizowane w ramach umowy projekty, wówczas zadbaj o takie postanowienia w umowie.

Mówiąc prościej, postaraj się (zagadnij szefa), aby w umowie wiążącej ciebie z pracodawcą było ujęte, że zrealizowane w ramach umowy projekty będą mogły być umieszczane w twoim portfolio /portalach społecznościowych / Behance.

Jeśli się zagapisz i nie zadbasz o to, może się zdarzyć, że nie będziesz mógł wykorzystać projektów.