fbpx

Obowiązki względem ZUS-u w ramach działalności nierejestrowanej

sty 28, 2022Biznes online, Pierwsze kroki w biznesie

Działalność nierejestrowana ma kilka podstawowych zalet.

Pierwsza to po pierwsze łatwo ją rozpocząć.

Nie wiążą się z nią prawie żadne formalności i generuje stosunkowo niskie koszty.

To kolejne plusy.

Jednak decydując się na prowadzenie działalności na próbę, należy pamiętać o prawidłowym rozliczeniu się z urzędem skarbowym czy ZUS-em.

 

Rozliczenia te różnią się nieco od rozliczeń działalności gospodarczej, które są bardziej złożone czy też wymagają większej częstotliwości.

 

ZUS a działalność na próbę

 

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), zdrowotnych czy też Funduszu Pracy.

Osoba prowadząca tego typu działalność nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu oraz nie składa żadnych deklaracji ZUS.

 

Pamiętaj!

Prowadząc działalność na próbę, można skorzystać z dobrowolnych ubezpieczeń ZUS.

 

Po przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla działalności nierejestrowanej wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca jest już zobowiązany do rejestracji dla celów ubezpieczeń w ZUS-ie.

Wówczas może skorzystać z takich opcji jak np.:

  • ulga na start;
  • preferencyjne składki;
  • mały ZUS plus;
  • duży ZUS

 

Działalność nierejestrowana a ulga na start

 

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na start po jej rejestracji.

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą w myśl przepisów, a więc nie ma przeciwwskazań, aby po rejestracji działalności w CEIDG przedsiębiorca wystąpił o możliwość zwolnienia ze składek na kolejne 6 miesięcy działalności.

 

Działalność nierejestrowana a zasiłek macierzyński

 

Kobiet ciężarna będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność nierejestrowaną, nie nabędzie prawa do zasiłku zdrowotnego, z uwagi na fakt, że z tytułu tej działalności nie odprowadza składek do ZUS.

W rezultacie nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego.

 

Rejestracja w ZUS po przekroczeniu progu przychodu

 

Po zarejestrowaniu działalności w CEiDG, dane firmy zostają automatycznie przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To oznacza, że od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (od dnia wpisu do rejestru) będziesz zarejestrowany jako płatnik składek.

Obligatoryjnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego będzie należało zgłosić siebie, ewentualnych pracowników, zleceniobiorców i osoby współpracujące.

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.