Obowiązek rejestracji zbioru danych do GIODO przez fundację i stowarzyszenie

Wrz 8, 2014 | Ochrona danych

Kiedy zastanawiamy się nad przetwarzaniem danych osobowych, to na pierwszy rzut oka, wiemy, że obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców (prowadzących firmy). Ale jeśli chodzi o stowarzyszenia i fundacje to już nie zawsze jest takie oczywiste.

 

Fundacja jako administrator danych

 

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO wynika z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem:

administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a sytuacje, gdy jest z tego obowiązku zwolniony, określone są w art. 43 ust. 1 ustawy.

Zatem nie fakt prowadzenia zadań odpłatnie, nakierowanie na zarabianie pieniędzy, ale przetwarzanie informacji jest istotne.

Każdy administrator danych niezależnie od formy prawnej jest zobowiązany do rejestracji zbioru danych, chyba, że ustawa wyraźnie wymieni, że konkretny podmiot jest zwolniony z tego obowiązku.

Takie wyłączenia zawiera art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy stowarzyszenia, który stanowi, że

zwolnione są z obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osób w nich zrzeszonych, w myśl zaś art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Nie trzeba także zgłaszać zbiorów przetwarzanych wyłącznie w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 

Zatem jakie zbiory należy zgłosić

 

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia są zobowiązane do zgłoszenia do rejestracji zbiorów do GIODO (innych niż zbiory danych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu), takich, jak:

  • zbiory danych darczyńców,
  • osób, którym fundacja lub stowarzyszenie udziela pomocy lub wsparcia w związku z realizacją zadań statutowych,\\
  • wysyłane darczyńcom podziękowania, czy życzenia świąteczne.

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.