fbpx

Narodziny gwiazdy, czyli o prawie do artystycznego wykonania utworu

kw. 20, 2015Prawo autorskie

Czym jest artystyczne wykonanie?

 

Przepisy nie zawierają zamkniętego katalogu, co należy rozumieć przez artystyczne wykonanie.

Podają przykłady, czym jest artystyczne wykonanie, ale nie mówią, że tylko to i nic więcej.

Może dlatego, że twórczość człowieka jest nieograniczona 😉 Gorzej dla prawników, którzy muszą odnaleźć związek między tym, co w przepisach a rzeczywistością twórczą.

W art. 85 ust.2 pr.aut. możemy przeczytać, że termin ten dotyczy w szczególności pracy aktorów, instrumentalistów czy wokalistów.

Użycie zwrotu „w szczególności” mówi, że uznajemy to co w przepisie, ale jeszcze coś więcej, coś innego, poza ten katalog.

 

Każdy jest artystą. Tak uważam, chociaż nie każdy będzie drugim Ed Sheeranem lub Celine Dion.

Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. JPII, List do artystów

Jednak dzisiaj nie o tym rodzaju artystycznego wyrazu, a o artystyczny wykonaniu aktorów, recytatorów, instrumentalistów czy wokalistów.

Bo proszę państwa, na scenie występują aktorzy, wokaliści, muzycy. Jednym słowem gwiazdy.

 

Jestem pod ochroną

 

Każde artystyczne wykonanie utworu pozostaje pod ochroną, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia.

Artyście wykonawcy przysługuje wyłączne prawo do ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie:

  1. a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte,
  2. b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się pseudonimem,
  3. c) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię.

Jakie jeszcze artysta ma prawa?

 

Artysta wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania, które zostało określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy (art. 86 ust. 2).

Ponadto, wynagrodzenie przysługuje w przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy (art. 86 ust. 3).

Natomiast prawa do decydowania o sposobie oznaczania oraz do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami wygasają z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło artystyczne wykonanie.

Jeżeli w tym czasie nastąpiła publikacja lub inne rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego w inny sposób niż na fonogramie, okres ochrony liczy się od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa – od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.