fbpx

Klauzule niedozwolone zwane niedozwolonymi wzorcami umowy są to takie postanowienia, określenia zawarte w umowie, które są niekorzystne dla konsumenta.

Na marginesie warto podkreślić, że mowa tutaj o relacji przedsiębiorca – konsument, a nie przedsiębiorca – przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 22¹ kodeksu cywilnego:

Konsumentem jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Po co rejestr klauzul

Celem jest ochrona konsumentów, którzy w relacji z przedsiębiorcą mają słabszą pozycję przy negocjowaniu umów.

Łatwo to zauważyć, gdy staramy się o kredyt w banku. Ile razy negocjowałeś umowę o kredyt, argumentując, że dany zapis w umowie narusza twoje prawo? Jaka była reakcja pracownika banku?

Dlatego,

kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. (https://uokik.gov.pl/niedozwolone_klauzule.php )

Od strony konsumenta

Jeżeli jako konsument podejrzewasz, że umowa, którą oferuje mu przedsiębiorca, zawiera postanowienie niedozwolone, powinieneś zwrócić uwagę na ten fakt. Co oznacza w praktyce zakomunikowanie np. pracownikowi banku, że konkretne postanowienie umowy narusza twoje prawa.

Jeżeli natomiast umowa zawierająca niedozwolone postanowienia została już przez konsumenta podpisana, a on później zorientował się o tym, wówczas w tym zakresie, tych niedozwolonych postanowień, umowa  nie wiąże konsumenta z mocy prawa.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie przychyli się do stanowiska konsumenta, ten drugi może:

-wystąpić do sądu o uznanie danego postanowienia za niewiążące,

-zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy.

Jak zatem napisać regulamin

Lepiej mniej niż za dużo. Z jednej strony przedsiębiorcy chcą zabezpieczyć swoje prawa i to dobrze. Jednak zawsze muszą brać pod uwagę, że chroniąc swoje interesy nie może naruszać interesów konsumentów.

Na pewno dobry regulamin to taki, który w sposób jasny i zrozumiały odpowiada na wszelkie wątpliwości związane z dokonaniem zakupu w konkretnym sklepie internetowym.

Przykładowe klauzule niedozwolone

CrazyToys.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia (wyr. SO w Warszawie z 7.12.2016r., XVII AmC 746/16, wpis do rej. 25.05.2017)

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu (wyr. SO w Warszawie z 7.2.2017r., XVII AmC 176/16, wpis do rej. 25.05.2017)

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT) (wyr. SO w Warszawie z 2.3.2017r., XVII XVII AmC 334/16, wpis do rej. 24.05.2017)

Za wszelkie opóźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej lub Kuriera nie odpowiadam (wyr. SO w Warszawie z 5.1.2017r., XVII AmC 1606/16, wpis do rej. 24.05.2017)

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności firmy kurierskiej protokołu reklamacji (wyr. SO w Warszawie z 5.1.2017r., XVII AmC 1582/16, wpis do rej. 16.02.2017)

Niedozwolonych klauzul jest bardzo dużo. Szczegółowy ich wykaz możesz znaleźć TUTAJ

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Napisz na info@blizejprawa.com

Podobne wpisy:

  1. Obowiązek informacyjny w sklepie online
  2. W jaki sposób ocenić, czy dana klauzula umowna jest niedozwolona