fbpx

Jakie informacje nie podlegają zgłoszeniu do GIODO?

lis 29, 2013Ochrona danych

Ogólną zasadą jest zgłaszanie do GIODO zbiorów danych osobowych, poprzez złożenie wypełnionego formularza.

Jednak ustawa o ochronie danych osobowych w art. 43 ust. 1  wymienia wyjątki od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakie dane nie podlegają obowiązku rejestracji

 

Z tego obowiązku zwolnieni są między innymi administratorzy danych:

  • zawierających informacje niejawne,
  • dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego
  • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
  • powszechnie dostępnych
  • przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego,
  • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

 

Katalog spraw niepodlegających rejestracji jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko te wymienione  w art. 43 ust. 1  podlegają zwolnieni, a katalog nie może być poszerzany o inne przypadki.

 

Co warto podkreślić sam fakt zwolnienia z rejestracji nie powoduje, że dane pozostawione są poza kontrolą Generalnego Inspektora.

Nawet do tych wyłączonych z obowiązku rejestracji danych mają zastosowanie pozostałe regulacje ustawy dotyczące ich przetwarzania, np. obowiązek informacyjny osób, których dotyczą przetwarzane dane.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą – art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.