fbpx

Jakie 5 elementów to Twoje MUST HAVE umowy

lut 23, 2021Biznes online

Czy to brzmi jak twoje myśli kłębiące się w głowie?

 • Właśnie znalazłem świetnego klienta, ale nie wiem, co umieścić w umowie
 • Zrobiłem własną umowę na podstawie wzorów znalezionych w Internecie, ale nie wiem, czy naprawdę mnie chronią
 • Kontrahent wysłał mi umowę do podpisania ale jej nie rozumiem

 

Tych 5 warunków to KLUCZ do każdej umowy. Ich zrozumienie pozwoli Ci zawrzeć umowę i ochronić firmę przed wieloma nieporozumieniami.

 

Szczegółowy przedmiot umowy: produktu lub usługi

 

Krok 1: Każda umowa powinna dokładnie określać, co każda ze stron zgadza się zapewnić lub zrobić.

 

Ja sugeruję, abyś uzyskał tak szczegółowe informacje, jak to tylko możliwe, aby później nie było żadnych wątpliwości, ani zmiany zakresu przedmiotu umowy (bo każda ze stron inaczej to zrozumiała).

 

Przykłady:

 • dla coacha: uwzględnij liczbę sesji, czas trwania każdej z nich i czy będziesz zapewniać pomoc e-mailową lub telefoniczną między sesjami
 • dla grafika lub projektanta stron internetowych: wymień każdy element dostawy, np. logo, projekt etykiety, papier firmowy, wizytówki, liczba stron na stronie www, i ile poprawek jest uwzględnionych
 • dla event managera: określ każdą usługę, np. ogólny projekt wydarzenia, liczbę dostawców spotkania lub wizyty na miejscu, tworzenie harmonogramów, przegląd umów z dostawcami, konkretne usługi w dniu wydarzenia.
 • dla sprzedawcy produktów fizycznych: opisz każdy produkt według koloru, rozmiaru, typu itp.

 

Koszty i terminy płatności

 

Ponieważ w kroku 1 dokładnie określiłeś, co robisz, sprzedajesz lub kupujesz, następnym krokiem (krok 2) jest upewnienie się, że właściwie wskazałeś cenę za każdy element podana jest cena za całość oraz/lub za każdy kolejny krok projektu lub usługi.

 

To zaoszczędzi kłopotów w trakcie realizacji umowy, jeśli przykładowo którakolwiek ze stron zechce w trakcie rozwiązać umowę.

 

O wiele łatwiejsze okaże się wyliczenie kwoty należnej, patrząc na to, co zostało już zrealizowane do tego momentu.

Jeśli przewidujesz zaliczkę, zadatek lub płatność w ratach, należy je tutaj podać, z jasnymi terminami i ewentualnymi opłatami za opóźnienia.

 

Polityka zwrotów

 

Teraz krok 3: co się stanie, jeśli jedna ze stron zechce wcześniej rozwiązać umowę?

Czy umowa przewiduje zwroty, a jeśli tak to na jakich zasadach?

 

Przykłady:

 • brak zwrotu kosztów za to, co zostało dostarczone do momentu rozwiązania umowy.
 • zwrot kosztów za niewykorzystane usługi: Jeśli coach lub klient wypowie umowę, klient otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część pakietu.

 

Jak zakończyć współpracę

 

Pomimo najlepszych chęci, czasami jedna (lub obie) strony umowy decydują się na rozstanie.

Krok 4: powinieneś dołączyć informację w umowie, która mówi, co dzieje się w przypadku zakończenia współpracy.

 

Przykłady:

 • jeśli chcesz, aby którakolwiek ze stron miała możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia: umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.
 • jeśli chcesz, aby każda ze stron miała możliwość rozwiązania umowy, ale z niewielkim wyprzedzeniem: Każda ze stron może odwołać konsultację/sesję na 48 godz. przed umówionym terminem konsultacji/sesji. Stosowne oświadczenie należy przesłać na adres mailowy drugiej strony.
 • jeżeli chcesz, aby wypowiedzenie nastąpiło po określonym upływie czasu: Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca bez podania przyczyny wypowiedzenia.

 

Kto jest właścicielem czego

 

Jeśli którakolwiek ze stron umowy udostępnia treści lub tworzy coś nowego (np. zdjęcia, muzykę, tekst, film, grafikę), w umowie należy określić, kto jest jej właścicielem, czy dojdzie do przeniesienia praw autorskich, a jeśli tak to w jakim zakresie i na jaki czas.

 

Mam nadzieję, że te 5 warunków pomoże Ci bardziej zadbać o umowę, którą zawierasz. Jeśli będziesz potrzebował pomoc w zredagowaniu umowy lub masz pytania dotyczące legalnego biznesu online, chętnie pomogę.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.