fbpx

Jak zorganizować konkurs w social mediach

paź 14, 2021Biznes online

Pierwszą podstawową sprawą do ustalenia to, że KONKURS, który planujesz zorganizować NIE JEST grą hazardową (gra liczbowa, loteria pieniężna, gra telebingo).

Dlaczego to takie ważne?

Otóż, jeśli konkurs miałby być grą hazardową, wówczas podchodzi pod regulacje ustawy o grach hazardowych i regulamin winien zostać zatwierdzony przez Ministra Finansów.

W przypadku loterii wcale nie jest prościej, która też podpada pod ustawę o grach hazardowych.

Przeprowadzenie takiej loterii wiąże się z wieloma formalnościami, a ich niedopełnienie prowadzić może do różnego rodzaju sankcji, zaczynając od administracyjnych kar pieniężnych, a kończąc na przestępstwach karnoskarbowych.

 

Czym zatem jest konkurs?

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym KONKURS jest PRZYRZECZENIEM PUBLICZNYM.

Przyrzeczenie publiczne (zwykłe)  to jednostronna czynność prawna przyrzekającego stanowiąca publiczną obietnicę spełnienia świadczenia za oznaczone zachowanie się.

Przyrzekający nagrodę to podmiot, który oświadcza, że za wykonanie określonej czynności lub dzieła należy się nagroda dla autora najlepszej pracy.

 

Jeśli chcesz zorganizować konkurs

 

Ważne, abyś pamiętał, że:

I. W potocznym rozumieniu KONKURS to przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”.

II. Zwycięzca konkursu będzie mógł dochodzić należnej mu nagrody na drodze sądowej (jeśli nie chciałbyś mu jej wręczyć).

III. Niezbędne jest jasne i klarowne określenie zasad (kto może uczestniczyć, na jakich zasadach wyłoniony zostanie zwycięzca).

IV. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą to z przyznaniem nagrody wiąże się konieczność odprowadzenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody.

V. Ze zwolnienia z podatku można skorzystać, jeśli konkurs będzie ogłaszany przez środki masowego przekazu (radio, prasa, telewizja), a także w przypadku konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

VI. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.

VII. Jeżeli konkurs jest kierowany do młodszej grupy odbiorców, uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 13 rok życia, po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych.

 

Zorganizowanie konkursu zawiera w sobie kilka elementów:

 

1.Powinno nastąpić ogłoszenie konkursu.

2.Upublicznienie regulaminu określającego m.in. organizatora i uczestników konkursu, zasady rywalizacji, zasady wyboru zwycięzców i nagrody.

3.Uczestnicy konkursu podejmują stosowne działania, określone w regulaminie, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji.

4.Ogłoszenie wyniku współzawodnictwa uczestników konkursu i rozdanie nagród.

Sporo do zapamiętania i ogarnięcia.

Jeżeli potrzebujesz szablon regulaminu konkursu lub promocji oraz klauzulę informacyjną dla uczestników konkursu/promocji – znajdziesz w Legalnych Szablonach Prawnych (kliknij w zdjęcie)

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.