fbpx

Jak złożyć wniosek o ulgę do ZUS

maj 12, 2020Pierwsze kroki w biznesie

Zastosowanie ulgi nie działa automatycznie. To znaczy w tym sensie, że jednak trzeba wypełnić wniosek i poinformować ZUS.

Tak jak już pisałam skorzystanie z ulgi na start oraz Małego ZUS-u jest prawem a nie obowiązkiem.

Po rozpoczęciu działalności możesz skorzystać z Ulgi na start (o tym pisałam tutaj) lub od razu zgłosić chęć skorzystania z opłacania składek od obniżonej podstawy (o Małym ZUS-ie pisałam tutaj).

 

Jak najprościej zgłosić ten fakt ZUS-owi?

 

Wydaje się, że najprostszą formą jest zaznaczenie pola ZUA – punkt 12.2 na formularzu CEIDG-1 rejestrując działalność gospodarczą do CEIDG. Tak jak to pokazuję na formularzu poniżej.

Możesz również zgłosić się do ubezpieczenia bezpośrednio w ZUS-ie składając formularz ZUS ZUA (kod ubezpieczenia zaczynający się od cyfr 05 7).

Formularz ZUS ZUA możesz złożyć papierowo  w jednostce ZUS, na przykład jeśli masz wątpliwości czy dobrze wypełniłeś i chcesz, aby w punkcie obsługi interesanta, pracownik ZUS sprawdził wniosek czy jest kompletny.

Inną opcją złożenia formularza jest złożenie elektronicznie poprzez Program Płatnik. Wówczas musisz go podpisać podpisem kwalifikowanym (jesli oczywiście taki podpis posiadasz).

Jeszcze inna możliwość to poprzez platformę PUE. Jest to Platforma Usług Elektronicznych (zus pue). Jeśli masz konto na PUE, formularz wypełniasz elektronicznie i przesyłasz. Dla tej opcji jest jednak potzrebny profil zaufany (jak założyć profil zaufany pisałam tutaj).

Sam jednak widzisz, że najprostszą formą jest po prostu zaznaczenie na formularzu CEIDG-1.

 

A co po upływie 24 miesięcy?

 

Jeżeli upłynął okres, w którym korzystałeś z obniżonej stawki ZUS, możesz przejść na standardowe stawki lub skorzystać z opcji Mały ZUS plus, oczywiście jeżeli spełniasz warunki do jego przyznania.

Przypuśćmy jednak, że nie możesz skorzystać opcji „plus” i przechodzisz na opłacanie standardowych stawek takie, jakie przeciętny Kowalski z działalności opłaca.

Jakie czekają Cię formalności?

Twoim obowiązkiem jest w terminie 7 dni od zakończenia okresu ulgi, wyrejestrować się ze składek obniżonych składając formularz ZUS ZWUA z kodem ubezpieczenia, który podałeś przy zgłoszeniu, czyli 05 70 albo 05 72. Jako powód wyrejestrowania podać: inne przyczyny wyrejestrowania (kod 600).

Przykładowo, jeżeli termin opłacania niższych składek upłynie 31 maja 2020 r., wówczas datę wyrejestrowania wpisujesz dzień następny, czyli 1 czerwca 2020 r.

I musisz złożyć kolejny wniosek. Znowu  w terminie 7 dni od zakończenia tego okresu złożyć formularz ZUS ZUA (czyli rejestracja).

Jednocześnie powinieneś złożyć deklarację ZUS DRA podając podstawę wymiaru składek.

  • do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zacząłeś płacić standardowe składki za siebie (jako przedsiębiorca)
  • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli zatrudniasz pracowników.

 

I na tym kończy się przygoda składania wniosków do ZUS 🙂 Powodzenia!

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.