fbpx

Jak złożyć reklamację w ramach rękojmi

sty 11, 2021Biznes online

Działasz w branży e-commerce?

Jeżeli tak, to ten wpis powinien ciebie zainteresować nie tylko jeśli jesteś sprzedawca, ale także kupującym, aby wiedzieć, jak złożyć reklamację wadliwego produktu.

 

Jakie uprawnienia z tytułu rękojmi ma kupujący

 

W tym wpisie skupię się na sprzedaży, gdzie stroną umowy jest konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystający z uprawnień przysługujących konsumentom.

Podstawowe zasady to:

Roczne domnienianie istnienia wady już w chwili wydania towaru

Oznacza to, że kupujący nie musi udowadniać istnienia wady jeżeli ujawniła się w ciągu roku. Natomiast udowodnienie braku odpowiedzialności przechodzi na sprzedawcę. To on powinien wykazać, że sprzedany produkt nie miał wad.

O odpowiedzialności sprzedawcy pisałam jeszcze tutaj: Rękojmia. Kiedy i za co odpowiada sprzedawca

Brak zwolnienia sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku (np. oznaczone wg rodzaju) albo rzeczy mające powstać w przyszłości,

Kupujący nie ma obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o wadzie pod rygorem utraty rękojmi. Co oznacza, że nie musi zgłaszać natychmiast jak stwierdzi wadę.

Co się z powyższym wiąże to kupujący będący konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie ma obowiązku niezwłocznego zbadania rzeczy pod rygorem utraty rękojmi.

W relacji do konsumenta sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli tego nie uczyni poczytuje się za uznanie reklamacji.

I co ważne, sprzedawca nie może wydłużyć terminu rozpatrzenia reklamacji w stosunku do konsumentów. Takie postanowienia w regulaminie będą uznane za klauzulę niedozwoloną.

Są 3 możliwości rozpatrzenia reklamacji, przeczytasz o nich tutaj.

O zasadach obowiązujących w przypadku rękojmi pisałam także tutaj: 5 kwestii na temat rękojmi, o których powinieneś wiedzieć

 

Jeżeli okaże się, że zakupiony produkt ma wadę, uprawnieniem kupującego jest złożenie reklamacji. Może nastąpić to pisemnie na adres kupującego, ale także drogą mailową, jeżeli kupujący przewidział taką formę komunikacji (np. specjalny adres serwisu, awarii itd.).

1.Wskaż strony umowy sprzedaży

Wpisz pełne dane Kupującego i Sprzedawcy wraz z adresem siedziby (lub do korespondencji jeśli jest inny niż siedziby), numerem telefonu oraz e-mail

 

2.Podaj najważniejsze dane dotyczące produktu lub usługi

Wpisz cenę oraz rodzaj produktu, jeżeli ma numer katalogowy to także podaj ten numer. Chodzi o precyzyjny opis reklamowanego produktu, aby nie było wątpliwości o który chodzi.

 

3.Opisz wadę i twoje żądania

W tej części pisma piszesz, co według Ciebie stanowi wadę produktu (np. nie ma cech, o których zapewniał Sprzedawca). Możesz żądać:

  • naprawy
  • wymiany
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna

 

4.Dołącz dowód zakupu

Nie musisz mieć paragonu, aby skutecznie złożyć reklamację.

Dowodem zakupu może być:

  • paragon
  • faktura
  • potwierdzenie płatności kartą płatniczą lub kredytową
  • wyciąg z rachunku bankowego
  • wiadomość e-mail
  • poświadczenie wydania towaru

 

Jak wspomniałam już wcześniej, sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli nie odpowie uwzlgędniając lub odmawiając uwzględnienia reklamacji – uznaje się, że ją uznał.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.