fbpx

Jak pokazywać ceny towaru według nowych zasad

lut 10, 2023Biznes online

Artykuł jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia unijnych dyrektyw  tj. dyrektywy cyfrowej, towarowej i OMNIBUS.

Przeczytaj również:

+ Kiedy e-book lub kurs online jest zgodny z umową

+ Zmiany prawne dla wszystkich sprzedawców ONLINE

+ Prezentowanie opinii według nowych przepisów w 2022 roku

+ Poznaj zmiany w e-commerce od 2023 r. (a nie 2022 jak początkowo miało być!)

 

***

Jedna z wielu zmian, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 r. to sposób w jaki pokazujemy ceny towarów i usług, które sprzedajemy.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało w tym temacie specjalne rozporządzenie (link do niego umieszczam na dole), które omawia:

 • gdzie pokazujemy cenę
 • jak pokazujemy cenę w przypadku sprzedaży jednostkowej, towaru pakowanego w kompletach, odmierzanego
 • jakich produktów nie dotyczy obowiązek pokazywania ceny jednostkowej.

 

Na szczęście nie musisz spędzać wieczoru na czytaniu rozporządzeń, wystarczy, że przeczytasz do końca.

Jak już pewnie zdążyłaś się zorientować zmiany w prawie konsumentów trochę wstrząsnęły światem e-commerce.

Niektórzy mówią, że jest to prawdziwe trzęsienie ziemi.

Nie wiem, czy aż takiego określenia bym użyła, chociaż zgodzę się, że nowe przepisy wprowadziły szereg zmian do zasad, do których jako sprzedawcy i konsumenci zdążyliśmy się przyzwyczaić.

A teraz trzeba nauczyć się postępować w nowy inny sposób. I to wymaga czasu.

Taką zmianą zostały objęte ceny towarów i usług.

A właściwie sposób w jaki je pokazujemy.

Miejsce pokazywania ceny

 

Otóż cenę, cenę jednostkową oraz informację o obniżonej cenie masz obowiązek uwidaczniać w miejscu

 • ogólnodostępnym
 • dobrze widocznym dla konsumentów
 • na danym towarze, albo
 • bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego będzie dotyczyć cena.

 

Zarówno cena, jak i cena jednostkowa lub informacja o obniżonej cenie oraz oznaczenie towaru będą musiały być uwidocznione w szczególności na

 • wywieszkach, czyli np. etykiecie, metce, tabliczce lub plakacie, która może mieć formę wyświetlacza elektronicznego albo
 • w cenniku,
 • w katalogu,
 • na obwolucie lub też
 • w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

 

Oczywiście wybór miejsca, na którym zostanie uwidoczniona cena, będzie uzależniony od właściwości towaru lub specyfiki świadczonej usługi.

 

Wiesz już gdzie umieścić cenę, ale pewnie zastanawiasz się do czego ma odnosić się cena produktu?

Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za sztukę – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży na sztuki.

W przypadku towaru pakowanego oznaczonego liczbą sztuk dopuszcza się stosowanie przeliczenia na cenę jednostkową za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk.

Natomiast w przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się jego cenę jednostkową.

 

I na koniec jeszcze chcę ci opowiedzieć jakie produkty podlegają nowym przepisom, a jakie nie.

W rozporządzeniu jest mowa zarówno o towarach pakowanych, czyli w opakowaniu jednostkowym, jak i o towarach sprzedawanych luzem takich, które nie są pakowane, lecz są odmierzane.

Rozporządzenie obejmuje też towary sprzedawane na sztuki, przy sprzedaży w pojedynczych egzemplarzach oraz nie odmierzane według masy, objętości, długości lub powierzchni.

Natomiast wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży oraz do towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach).

Jak również towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach.

Na przykład skarpetki, rękawiczki, nie uwidaczniamy ceny za jedną skarpetkę dlatego, że jest sprzedawana w parze.

Wymogiem nie zostały też objęte produkty lecznicze w rozumieniu Prawo farmaceutycznego.

 

***

 

Jak widzisz nawet samo pokazywanie ceny może być wyzwaniem dla sprzedawcy.

Celem całego pakietu zmian jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz ulepszenie środków ochrony interesów konsumentów, aby mogli świadomie podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację o tym, co i ile kosztuje.

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.