fbpx

Inspekcja pracy wkracza do firmy po wniosku pracownika. Zastrzeżenie anonimowości składającego skargę

Paź 22, 2014 | Prawo pracy w praktyce

W zeszłym tygodniu jedna z klientek przyszła porozmawiać na temat  tego, jakie warunki pracy winien zapewnić jej pracodawca? Czy zawsze w każdym czasie może ją wezwać do pracy (praca zmianowa) nawet jeśli jest to jej dzień wolny? Co zrobić, gdy regularnie spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia? I co w takiej sytuacji zrobić, iść na otwarta wojnę z pracodawcą?

Spokojnie…..już odpowiadam.

 

Obowiązki pracodawcy

 

Jest sporo tych obowiązków (szczegółowo można je znaleźć w art. 94 Kodeksu pracy), ja przytoczę te, które miały zastosowanie w stanie faktycznym przedstawionym przez klientkę. Jest to między innymi:

1.Obowiązek zapewnienia organizacji pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

Realizacja tego obowiązku polega między innymi na właściwym ustalaniu zasad współpracy między pracownikami ( w tym systemie zastępstw) oraz na takim zorganizowaniu czasu pracy, aby pracownicy mogli wykonywać efektywnie swoje obowiązki.

Oznacza to, że to pracodawca ma zapewnić w sytuacji, gdy któryś z pracowników zachoruje, jest na urlopie itp. właściwą organizację pracy. Nie może być sytuacji, gdy pracownik zgłasza urlop na żądanie, a pracodawca informuje, że: OK, nie ma problemu, ale ma poszukać zastępstwa, kto przyjdzie za niego (zgłaszającego UŻ) do pracy.

To na pracodawcy ciąży obowiązek organizacji pracy.

2.Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeżeli z regulaminu wynagradzania obowiązującego u pracodawcy, czy z umowy wynika, że masz płacone wynagrodzenie do 10 każdego miesiąca, to tego 10-go ma pensja być na twoim koncie. I żadne tłumaczenie, że Pani Zosia z płac nie zdążyła lub, że właśnie jest robiony przelew, a jest dzień po terminie wypłaty (!). Niezależnie od tego, czy ktoś zapomniał zrobić przelewu, czy osoba zajmująca się płacami w firmie jest na L4 lub urlopie, za terminowe wypłacanie wynagrodzenia odpowiada pracodawca.

W orzecznictwie sądów przyjęte jest bardzo rygorystyczne podejście do tej kwestii. Przyjmuje się bowiem, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całego należnego wynagrodzenia, narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej. Nawet w sytuacji, gdy niepozyskanie środków finansowych na ten cel było przezeń niezawinione, n. kontrahent się spóźnił z zapłatą i nie było pieniędzy na wynagrodzenie.

Co ważne, nie można jednakowo traktować pracodawcy, który w ogóle nie wypłaca wynagrodzenia oraz pracodawcy, który wypłaca je częściowo. Co prawda, w obu przypadkach, pracodawca narusza obowiązek, ale w razie wypłacenia części wynagrodzenia nie zawsze jest to naruszenie ciężkie.

 

Wniosek pracownika o przeprowadzenie kontroli PIP

 

Jeżeli pracodawca nagminnie łamie prawa pracownika, np. spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, stosuje mobbing lub w inny sposób narusza obowiązki, pracownik ma prawo złożyć skargę do Inspekcji Pracy, wnosząc o przeprowadzenie kontroli.

Co powinna zawierać taka skarga:

  • datę i miejsce jej sporządzenia
  • adres Inspektoratu Pracy, do którego kierujemy skargą (adres można sprawdzić tutaj).
  • podać swoje dane (imię, nazwisko oraz adres)
  • treść skargi, czyli należy opisać w jaki sposób, twoim zdaniem, pracodawca narusza zasady pracy lub BHP
  • odręcznie podpisać.

 

Zastrzeżenie anonimowości zgłaszającego

 

Zgłaszający skargę pracownik może zastrzec sobie anonimowość, to znaczy w skardze kierowanej do PIP zastrzec, że prosi o zachowanie jego danych, jako zgłaszającego skargę,  w tajemnicy. Wówczas inspektor pracy idąc na kontrolę do pracodawcy nie może ujawnić zgłaszającego danych osobowych i pracodawca nie dowie się, który z pracowników złożył skargę.

Po przeprowadzonej kontroli, inspektor PIP udzieli skarżącemu pisemnej odpowiedzi o wynikach kontroli.

 

Photo by Austin Distel on Unsplash

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.