fbpx

Współautorstwo, czyli gdy utwór ma wielu ojców

gru 12, 2016Prawo autorskie

Jeżeli pracujesz w agencji to wiesz, że jesteś elementem w całym systemie.

Nie zawsze jest tak, że tworzysz dany projekt od początku do końca. Zazwyczaj twój wkład obejmuje jakiś jego etap, element większego projektu.

Nierzadko zdarza się, że projekt, który akurat ty mogłeś stworzyć poddawany jest testowi, analizie zespołu. I po takich konsultacjach robione są zmiany.

Do czego zmierzam?

Ano do tego, że jeśli utwór jest rezultatem pracy kilku osób, na przykład kilku grafików, czy ilustratorów, to wówczas mamy do czynienia z utworem współautorskim.

 

Gdy jest nas wielu

 

Ustawa o prawie autorskim w art. 9 ust. 1 opisuje, jak należy rozumieć współautorstwo do tego samego utworu.

Zgodnie z przepisem:

  • współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie
  • domniemywa się, że wielkość udziałów jest równa
  • każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej

 

Aby moc wykonywać prawa autorskie do utworu mającego wielu ojców,  należy mieć zgodę wszystkich współtwórców.

Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy nie umówiono się inaczej. Przecież możesz umownie ustalić z kolegami – współtwórcami jakie prawa będą przysługiwać i czy bez ich zgody będziesz mógł umieścić projekt na przykład w swoim portfolio.

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.