fbpx

Czym jest działalność nierejestrowana i kiedy możesz ją prowadzić?

gru 17, 2021Biznes online

Marzysz o własnym biznesie, ale wymogi stawiane przed przedsiębiorcami oraz obawa, że nie zarobisz na ZUS (i inne koszty!) skutecznie Cię odstrasza.

Niepotrzebnie! Od 30 kwietnia 2018 roku możesz prowadzić biznes bez formalności.

No, może niezupełnie całkiem bez obowiązków, o czym więcej opowiem poniżej, ale i tak to ogromne ułatwienie, gdy osoba:

 • nie ma pewności, że biznes wypali
 • obawia się, że nie zarobi na opłaty przewidziane dla przedsiębiorców
 • biznes wygeneruje jedynie zbędne koszty
 • obawia się rzucić wszystko na jedną szalę i wypłynąć na rynek na pełnych żaglach
 • chce przetestować pomysł
 • woli małymi krokami dążyć do celu
 • chce zmierzyć się sama z sobą i sprawdzić, jak sobie poradzi prowadząc biznes

 

Jeżeli to o Tobie mowa, koniecznie czytaj dalej!

 

Taką możliwość dają przepisy prawa, a mianowicie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, który przez działalność nierejestrowaną rozumie taką działalność:

 • z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • która prowadzona jest przez osobę niewykonującą działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

 

Spróbujmy to przełożyć na język bardziej zrozumiały.😊

 

Kryterium nr 1: CZAS

60 miesięcy bez prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwszym ograniczeniem jest dotychczasowe prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz prowadzić działalność nierejestrowaną okres pomiędzy zamknięciem dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, a rozpoczęciem działalności nierejestrowanej nie może być mniejszy niż 60 miesięcy.

Ale uwaga, konieczność zamknięcia działalności to nie to samo co jej zawieszenie.

 

Mała wskazówka praktyczna:

W art. 195 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, znajdziemy wyjątek od tej reguły, zgodnie z którym działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby niespełniające ww. warunków, jeżeli:

w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy (…) nie były wpisane do CEIDG (…) nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

 

Kryterium nr 2: KWOTA

Przychód miesięczny nieprzekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Drugim wymogiem jest limit przychodu miesięcznego z tej działalności.

Jak sama nazwa wskazuje jest to limit MIESIĘCZNY, czyli w danym miesięcy nie możesz przekroczyć określonej kwoty.

Dla przykładu w kolejnych latach limit wynosił:

 • w 2018 roku – 1 050 złotych brutto
 • w 2019 r. – 1 125 zł brutto
 • w 2020 r. – 1 300 zł brutto
 • w 2021 r. – 1 400 zł brutto

 

A w 2022 r. będzie to kwota 1505 zł brutto.

 

Dlatego, pamiętaj, aby w każdym roku sprawdzić wysokość minimalnego wynagrodzenia, jak również kontrolować wysokość osiąganego przychodu.

Pamiętaj również, że przychód to wszelkie kwoty należne (wymagalne), nawet jeżeli nie zostały one faktycznie otrzymane, czyli jeszcze nie wpłynęły na Twoje konto, klient się opóźnia z zapłatą.

Nie należy natomiast do wyliczenia przychodu uwzględniać wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat czy skont.

 

Czy działalność nierejestrowaną trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

 

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

 

Mam nadzieję, że tym wpisem uporządkowałam Ci kilka informacji i zachęciłam do spróbowania prowadzenia biznesu w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej.

 

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.