fbpx

Czy blogi to prasa? Czy podlegają rejestracji, jak czasopisma?

lip 15, 2014Pierwsze kroki w biznesie

Należy rejestrować blog czy nie? A jeśli nie to czy są na to jakieś przepisy?

Na wszystko są.

Prawie.

 

Czy blog to prasa?

 

Zgodnie z art.45 prawa prasowego (w skrócie: pr.prasowe) Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone podlega karze grzywny.

Brzmi nieciekawie, ale czy blog to czasopismo? Spróbujmy zdefiniować, czym jest czasopismem i czy blogi się mieszczą w tej definicji.

Prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe (art. 7 ust. 2 pkt 1 pr.prasowe)

Natomiast, czasopismo jest drukiem periodycznym ukazującym się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w definicji dziennika (art. 7 ust. 2 pkt 3 pr.prasowe).

Przejdźmy zatem do pojęcia dziennika. To ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu (art. 7 ust. 2 pkt 2 pr.prasowe).

Czy zatem, w którejś z przytoczonych definicji mieści się blog?

 

Nie trzeba rejestrować, jeśli…

 

Blogi funkcjonują w sieci, która nie podlega rejestracji (jest to środek przekazu), i z tego względu sądy uznają, iż nie ma obowiązku rejestracji blogu. Jednak warto zapamiętać, że fakt publikacji czasopisma online (gazeta ma stronę internetową i publikuje zarówno w papierze, jak i online), nie powoduje że przestaje być czasopismem. Sam fakt publikacji w Internecie nie pozbawia go jego cech charakterystycznych, dla których uznawany jest za czasopismo.

Natomiast jeśli taki blog będzie spełniał wszystkie przesłanki przewidziane w art. 7 ust. 2 pkt 1 (definicja prasy) wówczas sprawa robi się mniej oczywista.

Prześledźmy je:

  • periodyczność przekazu – czyli ukazywany jest regularnie w pewnych odstępach czasu. W większości blogów przesłanka jest spełniona,
  • ogólnoinformacyjny cel – większość blogów nie ma charakteru ogólnoinformacyjnego, a raczej charakter prywatny, opiniotwórczy,
  • publikacja poprzedzona procesem redakcyjnym – taki etap redakcyjny może dotyczyć profesjonalnie prowadzonych blogów, jednak w zwykłych warunkach prowadzenia bloga ten proces jest ograniczony lub pominięty.

 

Ostatnio ciekawą sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 1032/12), który analizował sprawę rejestracji bloga farmaceutycznego. Sąd uznał, że:

Niektóre serwisy internetowe mogą być uznane za prasę, to jest te spełniające przesłanki z definicji prasy: ukazujące się w regularnych odstępach czasu, ale nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, nie tworzące zamkniętej, jednorodnej całości (związanej fabułą, postaciami) i mające ogólnoinformacyjny charakter.

W świetle przepisu art. 7 ustawy Prawo prasowe cechą dystynktywną „prasy” jest periodyczność przekazu, jego ogólnoinformacyjny cel,a także poprzedzający samą publikację proces przygotowania redakcyjnego. Wszystkie te przymioty może spełniać także przekaz internetowy w formie bloga.

Całość uzasadnienia można przeczytać TUTAJ.

Dawno, dawno temu

 

Co istotne, na co także sądy zwracają uwagę to to, że prawo prasowe powstało w 1984 roku, kiedy mało kto myślał o blogowaniu 🙂 Dlatego trudno się dziwić, że regulacje nie zawsze odpowiadają aktualnej sytuacji społecznej.

Chociaż na marginesie mówiąc w ciągu tylu lat można by pokusić się o uaktualnienie części przepisów, aby ułatwić ich stosowanie i interpretację.

Miłego blogowania!

Photo by Yan from Pexels

apl. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.