fbpx

Co zrobić gdy sprzedawca nie chce wystawić faktury albo rachunku

sie 10, 2016Biznes online

Obowiązek wystawienia faktury wynika z przepisów a nie widzimisie sprzedawcy.

Dostawca ma obowiązek wystawić Ci fakturę.

Na jej wystawienie ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów/sprzedaży.

Obowiązek jest niezależne od tego, czy dostawca jest zwolniony z podatku, czy nie.

Dlatego zarówno:

  • niewystawienie faktury lub rachunku, jak i
  • odmowa ich wydania
  • wadliwe ich wystawienie

podlega odpowiedzialności karnoskarbowej.

 

Z odmową wydania przedmiotowych dokumentów będziemy mieli do czynienia, gdy zostały one już wystawione, czyli sporządzone, lecz sprawca nie chce ich oddać w posiadanie swego kontrahenta.

Chodzi tu o zanegowanie możliwości odebrania dokumentu w ogóle, a nie o spór co do miejsca jego wydania.

Podmiotem odpowiedzialnym może być podatnik lub osoba, która w imieniu podatnika dokonuje sprzedaży, np. sprzedawca będący pracownikiem podatnika.

Zgłoszenie dostawcy do Urzędu Skarbowego

 

Jeśli kontrahent mimo twoich maili, telefonów nie wystawił faktury, to powinieneś sprawę zgłosić do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla dostawcy.

Najczęściej będzie to skarbówka właściwa dla siedziby opornego dostawcy.

 

Jak zaksięgować zakup

 

W sytuacji, gdy nie masz rachunku lub faktury zapewne zastanawiasz się, jak rozliczyć ten koszt?

Na pewno pomoże ci w tym księgowa 😊

Z mojej strony tylko dodam, że możesz sporządzić dokument księgowy tzw. Opis otrzymanego towaru.

Pozwoli on na zaksięgowanie zakup w Księdze Przychów i Rozchodów.

Opis otrzymanego towaru powinien zawierać:

  • Nazwę firmy / imię i nazwisko dostawcy i jego adres
  • Datę dostawy
  • Opis towaru – co to i ile sztuk – łączna wartość i cena jednostkowa
  • Datę i podpis osoby przyjmującej towar (czyli najczęściej Ciebie mój drogi Czytelniku)

 

Gdy otrzymasz właściwą fakturę, przyłącz ją do dokumentu sporządzonym przez ciebie tak, aby było wiadomo, czego dotyczy.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.