Na pewno nieraz spotkałeś się ze skrótem GIODO. Jeśli zastanawiasz się, co ono oznacza ten wpis jest dla ciebie.

 

Co oznacza skrót GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którego zadaniem jest stanie na straży przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochrony danych osobowych (dalej: ustawa). Obok skrótu GIODO często także używany jest skrót Generalny Inspektor.

 

Co robi GIODO

Ustawa o ochronie danych osobowych w art 12 wymienia szczegółowe zadania Generalnego Inspektora do których należą m.in.

-kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy

-wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania ustawy

-prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji

-udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji

Zatem można uznać, że są to funkcje rzecznika interesów poszczególnych osób, jak i określonych interesów publicznych, a także funkcje organu rejestrowego oraz organu inspekcyjnego.

 

Co rejestrujemy w GIODO

Rejestracji podlegają zbiory danych, które w ustawie są zdefiniowane w następujący sposób:

Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie –art. 7 pkt 1 ustawy

Przekładając to na bardziej zrozumiały język, zbiorem danych jest pewien zestaw informacji mający swój charakter, strukturę, a dostęp do nich następuje według określonych kryteriów.

Przykładem tego może być zbiór danych zawierający adresy e-mail oraz imię osób, które chcą otrzymywać newsletter.

Osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

 

Podobne wpisy:

1.Rejestracja do GIODO, papierowo czy e-GIODO?