Plagiat a inspiracja. Granice pracy twórczej.

Plagiat a inspiracja. Granice pracy twórczej.

Jak powiedział (a właściwie napisał) Austin Kleon*: …nie chodzi o to, by okraść jednego idola – trzeba okraść wszystkich. Pisarz Wilson Mizner stwierdził, że kopiowanie jednego autora to plagiat, ale kopiowanie wielu – rzetelnie przeprowadzone...
Sprawozdanie z działalności firmy

Sprawozdanie z działalności firmy

Sprawozdanie z działalności jednostki nie stanowi integralnej części sprawozdania finansowego. Jest to odrębny dokument, którego sporządzenie ciąży na wybranych jednostkach, do których zalicza się: spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki...