fbpx

Obowiązki małego przedsiębiorcy działającego online w związku z Aktem o usługach cyfrowych (DSA)

sty 20, 2024Biznes online, Ochrona danych

Od 17 lutego 2024 r. zaczynają obowiązywać przepisy unijnego aktu o usługach cyfrowych.

Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej poprzez ustanowienie obowiązków dla dostawców usług cyfrowych działających w UE w zakresie przejrzystości, prywatności oraz nielegalnych i szkodliwych treści.

Jeżeli nie za bardzo orientujesz się czego dotyczą zmiany i jak powinnaś je wprowadzić zachęcam do przeczytania całego artykułu.

 

Czym jest akt o usługach cyfrowych i dlaczego Ciebie dotyczy?

 

Akt o usługach cyfrowych (w skrócie DSA) to rozporządzenie unijne, które zostało uchwalone w celu regulację branży internetowej. Rozporządzenie to nakłada na dostawców usług pośrednich pewne dodatkowe obowiązki.

Ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług hostingowych, pośredników i platform internetowych w UE, na przykład:

  • internetowych platform handlowych,
  • sieci społecznościowych,
  • platform udostępniania treści,
  • sklepów z aplikacjami oraz
  • internetowych platform podróży i zakwaterowania.

 

Akt o usługach cyfrowych jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy cyfrowe w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach.

 

Platformy internetowe, takie jak serwisy społecznościowe lub internetowe platformy umożliwiające konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość, należy zdefiniować jako dostawców usług hostingu.

Aby jednak uniknąć nakładania zbyt szerokiego zakresu obowiązków, dostawców usług hostingu nie należy uznawać za platformy internetowe, w przypadku gdy publiczne rozpowszechnianie jest zaledwie nieznaczną i wyłącznie poboczną cechą, która jest nierozerwalnie powiązana z inną usługą, lub nieznaczną funkcją głównej usługi. – Motyw 13 DSA.

 

PRZYKŁAD 1: sekcja gazety internetowej przeznaczona na komentarze, w przypadku której jest oczywiste, że ma ona charakter poboczny w stosunku do głównej usługi, jaką jest publikowanie wiadomości.

PRZYKŁAD 2: przechowywanie komentarzy w sieci społecznościowej należy uznać za usługę platformy internetowej, gdy oczywiste jest, że nie jest to nieznaczna cecha oferowanej usługi, nawet jeżeli ma ona charakter poboczny w stosunku do publikowania wpisów odbiorców usługi.

 

Małe i mikroprzedsiębiorstwa są zwolnione z niektórych przepisów, które mogą być dla nich bardziej uciążliwe.

Natomiast bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki (np. Instagram, TikTok, Zalando) mają dodatkowe obowiązki.

 

Jakie obowiązki muszą u siebie wprowadzić mali przedsiębiorcy?

Spójrz na obowiązki, jakie będę obowiązywały sprzedawców online od 17 lutego 2024 r. Wybrałam te, które obejmą małe i mikro firmy.

 

Ustanowienie mechanizmów zwalczania rozprzestrzeniania się nielegalnych towarów, usług lub treści.

 

Dotyczy to sytuacji, gdy poprzez ustanowienie systemu zgłaszania ich przez użytkowników, który umożliwią osobom fizycznym oznaczanie takich materiałów lub poprzez współpracę z organizacjami posiadającymi wiedzę specjalistyczną w zakresie identyfikowania i reagowania na szkodliwe treści (zaufane podmioty sygnalizujące).

 

Zwiększenie identyfikowalności zastosowań biznesowych.

 

Chodzi o wdrożenie rozsądnych środków, takich jak identyfikacja sprzedawców handlujących nielegalnymi towarami lub przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w celu zapewnienia, że oferowane produkty lub usługi nie znajdują się w oficjalnych bazach danych nielegalnych produktów.

 

Umożliwienie użytkownikom kwestionowania decyzji o moderowaniu treści podejmowanych przez platformy.

 

Ta dodatkowa warstwa przejrzystości i odpowiedzialności zapewnia możliwość odwołania się, gdy ma to wpływ na cyfrowe doświadczenia użytkowników.

 

Ograniczenie niektórych rodzajów profilowanych reklam na platformach internetowych.

 

W szczególności przepisy zakazują kierowania reklam do dzieci i wykorzystywania wrażliwych kategorii danych osobowych, takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna.

 

Zwiększenie przejrzystości.

 

Platformy będą zobowiązane nowymi przepisami do ujawniania informacji na temat algorytmów wykorzystywanych do rekomendacji treści, rzucając światło na mechanizmy, które kształtują doświadczenia i rekomendacje użytkowników online.

 

Współpraca z organami państwowymi.

 

Podjęciu działań w wyniku nakazu otrzymanego przez odpowiedni organ, gdy dostaniesz pismo od organu państwowego nakazującego Ci wykonanie określonej czynność, jak na przykład usunięcie nielegalnych treści ze strony.

Właściciele firm będą zobowiązani do udzielenia informacji dotyczących użytkowników, gdy przykładowo będzie prowadzone postępowanie wobec osoby, która jest użytkownikiem danego serwisu internetowego lub platformy kursowej.

 

Zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Gdy właściciel strony, platformy uzyska informację dającą podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób.

Wówczas dostawca usług pośrednich powinien bez zbędnej zwłoki informować organ wydający o wszelkich działaniach następczych podjętych w związku z takimi nakazami w terminach określonych w odpowiednich przepisach prawa Unii lub prawa krajowego.

 

Wyznaczenia punktu kontaktowego.

 

Wyznaczenie takiego punktu wynika z art. 11 i 12 DSA. Ma on umożliwić bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych.

Jak zrealizować ten obowiązek? Najprościej wskazać w regulaminie i zakładce kontaktowej adres e-mail.

 

 

Podsumowanie

 

Sporo tych obowiązków. Niektóre już są stosowane przez właścicieli małych i mikro firm w związku z przepisami Omnibus, które dla przypomnienia od roku obowiązują oraz nowelizacją ustawy o prawach konsumenta.

Jednak przed 17 lutego br. warto przyjrzeć się regulaminowi, który mamy na stronie internetowej, aby uaktualnić o nowe obowiązki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych.

r.pr. adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.