fbpx

3 kroki do zawarcia umowy

Lut 8, 2021Biznes online

Najogólniej mówiąc, zawarcie umowy polega na zgodnych oświadczeniach woli co najmniej dwóch stron, które chcą wywołać określone w jej treści skutki prawne.

Jednym ze sposobów jest ofertowy tryb zawierania umów.

 

Złożenie oferty, czyli chcę abyś kupił

 

Oferta jest jednym ze sposobów zawarcia umowy uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Jego istotę stanowi wzajemna wymiana oświadczeń woli stron: propozycji zawarcia umowy i akceptacji tej propozycji.

Przekładając to na przykład „z życia” mamy dwie strony: Kowalskiego i Nowaka.

Pewnego dnia Kowalski dzwoni do swojego kumpla Nowaka i mówi:

Słuchaj Nowak, mam 10 letnia Toyotę yaris, dobry stan, wiesz zadbana, bo moja dziewczyna jeździła niedużo, trochę po mieście i na zakupy.

 Nie chcesz jej kupić?

Mało pali, benzyniak, ma te bajery, poduszki, klima, nawet podgrzewane siedzenia.

Autko jak nowe sam zobaczysz, na liczniku trochę powyżej 40 tys.

Cena niska, okazyjna.  Dla Ciebie tylko 18 tys. gotówką.

Co ty na to?

 

I teraz czas na odpowiedź Nowaka….

 

Jednak nie każde oświadczenie jest ofertą.

O tym, czy mamy do czynienia z ofertą, decyduje treść oświadczenia woli, nie zaś fakt użycia przez składającego oświadczenie słowa „oferta”.

 

Nie każda oferta jest ofertą

 

Nagłówek lub temat maila zatytułowany „oferta handlowa” wcale nie oznacza, że zawsze będziemy mieć wówczas do czynienia z ofertą.

To nie nagłówek świadczy, że coś jest ofertą.

Oferta powinna wyrażać stanowczą wolę zawarcia umowy, co oznacza, że wyrażona w niej propozycja zawarcia umowy powinna być tak sformułowana, że do zawarcia umowy potrzebne jest wyłącznie oświadczenie o przyjęciu oferty wprost.

Jeżeli strona oświadcza wyłącznie ogólny zamiar zawarcia w przyszłości określonej umowy, nawet precyzując jej postanowienia, nie jest to oferta.

Wracając do przykładu z początku.

Jeżeli Kowalski opublikuje ogłoszenie w prasie: sprzedam 10 letnią toyotę yaris, nie zawierając wszystkich istotnych postanowień mającej powstać w przyszłości umowy – to wówczas nie mamy do czynienia z ofertą.

Ogłoszenie należy uznać w tym konkretnym przypadku za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Elementy oferty

 

Jakie zatem są te istotne elementy umowy?

Przepis na ten temat nie mówi za wiele.

Na pewno propozycja zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli:

  • jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towary oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich ilość i cenę.
  • wskazuje, że osoba składająca ją, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związana

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty

 

Na pewno spotkałeś się z takim zdaniem, że „ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób należy uznać w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Odróżnienie zaproszenia do zawarcia umowy od oferty wymaga przeprowadzenia oceny:

  • czy do konkretnej osoby była kierowana informacja o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach,
  • czy została sprecyzowana jednoznaczna propozycja zawarcia z nim określonej umowy.

 

Jak widzisz pewne kwestie nie są jednoznaczne, a przepisy nie powiedzą to i to sformułowanie to oferta, a to zaproszenie do rokowań.

Każda umowa jest inna i nad każdą trzeba się zastanowić, co i jak napisać.

Jeżeli nadal szukasz sposobu sprawdzenia, czy umowa, którą wykorzystujesz u siebie zawiera wszystkie elementy niezbędne koniecznie skorzystaj z bezpłatnej checklisty:

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.