fbpx

2 najczęstsze problemy z umową licencyjną

mar 28, 2016Prawo autorskie

Stworzenie umowy, w której upoważnisz inną osobę do korzystania z twojego utworu jest poważną sprawą.

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym.

Robisz zdjęcia i dajesz klientowi, a potem zastanawiasz się, czy przypadkiem nie robi odbitek?

Wydajesz czasopismo studenckie i zbierasz artykuły ambitnych studentów, tylko czy masz prawo dysponować cudzą twórczością?

Ups…nie pomyślałeś o licencji.

 

Dzisiejszym wpisem chcę zwrócić uwagę na dwa najczęstsze problemy z którymi zgłaszają się do mnie klienci.

 

Aż do skończenia świata i jeden dzień dłużej

 

To jedno z podstawowych pytań freelancerów, artystów, fotografów i wolnych strzelców. Czy udzielam licencji na jakiś ograniczony czas, czy już za zawsze?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pr.aut.

umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Pierwsza ważna uwaga. Przepisy dają możliwość określenia przez strony warunków i czasu trwania licencji. Jeżeli tego nie zrobią, wówczas postanowienia ustawowe – czyli 5 lat.

Zatem, faktycznie istnieje możliwość, że strony udzielą licencji na nieograniczony okres czasu.

 

Możliwość wypowiedzenia licencji

 

Druga sprawa to to, czy możesz wypowiedzieć umowę licencyjną, czy musisz dzielnie trwać, aż wygaśnie.

Oczywiście, panuje mylne wyobrażenie, że umowy licencyjnej nie można wypowiedzieć.

Można, tylko trzeba się trzymać pewnych zasad.

Przepisy rozróżniają możliwość wypowiedzenia w przypadku, gdy umowa licencyjna jest zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

Licencje udzielona na czas nieoznaczony

Można wypowiedzieć z zachowaniem terminów określonych w umowie (jeśli są wskazane takie terminy), bądź w ustawie.

Zgodnie bowiem z art. 68. ust. 1 PrAut jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych.

Jeśli jednak umowa licencji udzielonej na czas nieoznaczony nie określa terminu wypowiedzenia w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

 

Licencje udzielona na czas oznaczony do 5 lat

Umowa zawarta na czas oznaczony wiąże strony i co do zasady strony nie mogą przed upływem terminu jej wypowiedzieć.

 

Licencje udzielona na czas oznaczony powyżej 5 lat

W przypadku tak udzielonej licencji uznaje się, że po upływie tego terminu udzielona została na czas nieoznaczony. I wówczas wchodzimy w regulacji z pierwszej możliwości, czyli wypowiedzenie, gdy licencja jest udzielona na czas nieoznaczony.

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.